Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee apulaiskaupunginjohtajan viran uudelleen täyttämistä

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 26. helmikuuta apulaiskaupunginjohtajan viran kelpoisuusehtoja sekä viran haettavaksi julistamista 12. maaliskuuta alkaen. Virka täytetään seitsemän vuoden ajaksi. Kaupunginvaltuusto päättää apulaiskaupunginjohtajan valinnasta.

Porvoon kaupungin tunnus.

Apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultzin määräaikainen virkakausi päättyy 31.12.2024. Apulaiskaupunginjohtajan kanssa tehdyssä johtajasopimuksessa on sitouduttu siihen, että viimeistään vuotta ennen virkakauden päättymistä työnantajan edustajat ja apulaiskaupunginjohtaja neuvottelevat mahdollisuudesta jatkaa seuraavalle kaudelle sekä sopivat viranhakuprosessin käynnistämisestä, muodoista ja ajankohdasta.

– Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto on käynyt apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultzin kanssa johtajasopimukseen liittyvät neuvottelut joulukuussa 2023 ja todennut tällöin, että olemme tyytyväisiä hänen työhönsä apulaiskaupunginjohtajana. Hänellä on vahva tuki myös valtuustoryhmissä. Sovimme neuvotteluissa, että viranhakuprosessi käynnistyy helmi-maaliskuussa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi kertoo.

Kaupunginhallitus julistaa viran haettavaksi, sillä kunnallisen viranhaltijalain mukaisesti virka on aina täytettävä julkisen haun kautta.

Apulaiskaupunginjohtaja toimii kaupunginjohtajan vakinaisena sijaisena ja myös edustaa kaupunkia kaupunginjohtajan valtuuksin tämän ollessa estyneenä. Lisäksi apulaiskaupunginjohtaja toimii elinvoiman toimialan toimialajohtajana.

Apulaiskaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi esitetään ylempää korkeakoulututkintoa, elinkeinoelämän tuntemusta, kokemusta kehittämisasioista, hyvää johtamistaitoa, hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä Porvoon kaupungin viran- ja toimenhaltijoiden kielisäännön mukaisesti hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista taitoa ja hyvää toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa sekä toisen kotimaisen kielen luetun tekstin ymmärtämisen taitoa.