Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöä

Kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa muokataan kaupungin hallintosääntö vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus aloittaa hallintosäännön käsittelyn kokouksessaan 21. marraskuuta. Valtuuston on tarkoitus päättää hallintosäännöstä 14. joulukuuta. Hallintosääntöön on koottu keskeisimmät määräykset kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kaupungin hallinnosta.

– Sosiaali- ja terveystoimi ja pelastuslaitos siirtyvät hyvinvointialueelle ensi vuoden alussa. Kaupungin henkilöstö vähenee, ja samalla kaupungin tehtävät muuttuvat merkittävästi. Asukkaiden hyvinvointiin ja alueen elinvoiman edistämiseen liittyvät tehtävät korostuvat ja konserniohjauksen merkitys kasvaa. Uuden organisaation tulee näiden muutosten lisäksi kyetä vastaamaan uuden kaupunkistrategian vaatimuksiin, kuvaa hallintojohtaja Roope Lenkkeri.

– Nykyinen hallintosääntö on ollut toimiva. Toimivaltuuksiin on tehty uudesta organisaatiorakenteesta johtuvia lisäyksiä ja tarkennuksia, eli ehdotamme pääsääntöisesti vain organisaatiomuutokseen välittömästi liittyviä muutoksia. Hallintosäännön uudistamisessa on kuitenkin huomioitu Kuntaliiton mallisääntö vuodelta 2020. Lisäksi korjataan lainsäädännön muutoksista johtuvia yksityiskohtia, Lenkkeri jatkaa.

Uusi elinvoimatoimiala ja konsernijaosto

Uudessa operatiivisessa organisaatiossa on neljä toimialaa: konsernipalvelujen toimiala, kaupunkikehityksen toimiala, kasvun ja oppimisen toimiala sekä uusi elinvoimatoimiala. Luottamushenkilöorganisaation rakenne vastaa operatiivista organisaatiota, eli elinvoimatoimialaa vastaa uusi elinvoimalautakunta. Kaupunginhallituksen alaisuudessa on lisäksi uusi konserniohjausta vahvistava konsernijaosto.

Elinvoimatoimialalle on koottu elinkeino- ja työllisyysasiat, matkailu ja tapahtumat, vapaa-aikapalvelut eli liikunta, kirjasto, nuoriso ja kulttuuri sekä jatkuvan oppimisen palvelut eli musiikkiopisto, taidekoulu ja kansalaisopisto.

– Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet ovat lähes kaikilta osin uusia. Lautakunnan toiminnalle on luonteenomaista toiminnan ohjaaminen, valvonta ja yhteistyö sidosryhmien kuten yritysten kanssa julkisen vallan käyttämisen sijasta, Lenkkeri kuvaa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjaa kaupungin tytäryhteisöjä ja huolehtii siitä, että ne toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti.

– Valtaosa jaoston tehtävistä on luonnollisesti siirretty kaupunginhallitukselta, joka vastaa tällä hetkellä kaikesta luottamushenkilöille kuuluvasta konserniohjauksesta.

Päätös oppilaaksiottoalueista ja tuntikehyksestä lautakuntatasolle

Hallintosääntöön ehdotetaan lisäksi muutosta, joka tarkentaisi kasvun ja oppimisen lautakunnan ja koulutusjaostojen keskinäisiä toimivaltuuksia. Jatkossa jaostot ohjaisivat ja valvoisivat opetustoimintaa, mutta oppilaaksiottoalueista ja tuntikehyksestä päätettäisiin lautakuntatasolla.

– Lautakunnan tulisi näitä palveluverkon rakenteeseen liittyviä päätöksiä tehdessään ottaa huomioon myös kaupunginhallituksen antamat periaatteelliset linjaukset. Lautakunnalle kuuluisivat lähtökohtaisesti lisäksi kaikki sellaiset asiat, jotka koskevat molempia koulutusjaostoja, Lenkkeri kertoo.

– Lähivuosina lasten kokonaismäärä vähenee merkittävästi, mutta kehitys on epätasaista eri alueilla. On tärkeää pystyä tasamaan ja yhdenvertaistamaan oppilasvirtoja ja tiloja koskevia ratkaisuja, sivistysjohtaja Sari Gustafsson kertoo.

– Jatkossa tietyn koulun tiloja voisivat ehkä käyttää kummatkin kieliryhmät, niin pienet lapset kuin koululaisetkin. Koulutusjaostojen on tarkoitus tehdä tärkeää valmistelevaa työtä ja ehdotuksia myös jatkossa, mutta oppilaaksiottoalueita ja tuntikehystä koskevat päätökset on järkevää tehdä yhteisesti lautakuntatasolla, Gustafsson painottaa.

Kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioesitys perustuu uuteen ehdotettuun organisaatiorakenteeseen. Talousarviokirja kuvaa tarkemmin uusien toimialojen palvelualueita ja niiden tehtäviä. Valtuuston on tarkoitus päättää myös talousarviosta joulukuun kokouksessaan.