Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan viranhakua ja sijaisuusjärjestelyjä

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 20. marraskuuta uuden kaupunginjohtajan kelpoisuusehtoja, viran auki julistamista ja viran hoitamisen sijaisuusjärjestelyä. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginjohtajan virka julistetaan haettavaksi 15. tammikuuta klo 12 mennessä. Virka täytetään seitsemän vuoden määräajaksi, koeaika on kuusi kuukautta ja palkkaus sopimuksen mukainen.

Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehtoina edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Lisäksi edellytetään kuntatalouden osaamista, näyttöä strategisesta johtamisesta ja käytännössä osoitettua ylemmän tason johtamiskokemusta. Kaupunginjohtajana menestyy hyvä henkilöstön johtaja, viestijä ja verkostoituja, jolla on monipuolinen ymmärrys edunvalvonnasta, elinkeinoelämän ja kaupungin sidosryhmien toiminnasta. Virkavalinnassa arvostetaan myös aktiivista kehittämisotetta.  Kaupunginjohtaja tarvitsee työssään hyvää suomen, ruotsin ja englannin kielen suullista taitoa. Kaupunginjohtajan tulee myös kirjoittaa sujuvasti joko suomeksi tai ruotsiksi ja lukea kirjallista materiaalia molemmilla kotimaisilla kielillä.

Apulaiskaupunginjohtajaa esitetään sijaiseksi kaupunginjohtajan tehtävään huhtikuun loppuun asti

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginvaltuusto päättää, että apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz valitaan virkaa tekeväksi kaupunginjohtajaksi ensi vuoden huhtikuun loppuun asti, sillä hän on ensimmäisenä kaupunginjohtajan sijaisketjussa. 

Porvoon kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan viran ollessa avoinna kaupunginjohtajan tehtäviä hoitaa apulaiskaupunginjohtaja. Jos kaupunginjohtajan poissaolo kestää pidempään kuin kaksi kuukautta, kaupunginvaltuusto päättää viran hoitajasta.

Viranhakuprosessin arvioidaan kestävän siten, että virkavaali voidaan pitää ensi vuoden helmikuun kaupunginvaltuuston kokouksessa. Päätös saavuttaa lainvoiman aikaisintaan huhtikuussa.