Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar ansökningsprocessen gällande tjänsten som stadsdirektör och vikariearrangemangen

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar på sitt möte den 20 november behörighetsvillkoren för den nya stadsdirektören, ledigförklarandet av tjänsten och vikariearrangemanget för skötandet av tjänsten. 

Stadsstyrelsen föreslås att tjänsten som stadsdirektör ledigförklaras att sökas senast den 15 januari klockan 12. Tjänsten tillsätts för en sju års tidsbestämd period, prövotiden är sex månader och lönen fastställs enligt avtalet.

Behörighetsvillkor för tjänsten som stadsdirektör är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med kommunalförvaltningen. Dessutom krävs kunskap inom den kommunala ekonomin, bevis på strategiskt ledarskap och praktiskt visad erfarenhet av ledning på högre nivå. Som stadsdirektör lyckas man bra som personalledare, kommunikatör och nätverkare, som har en mångsidig förståelse för intressebevakning, näringslivet och stadens intressenters verksamhet. I valet läggs också vikt på en aktiv utvecklingsförmåga. Stadsdirektören behöver god muntlig färdighet i finska, svenska och engelska i sitt arbete. Stadsdirektören ska också skriva flytande antingen på finska eller svenska och läsa skriftligt material på båda inhemska språken.

Den biträdande stadsdirektören föreslås som vikarie för uppgiften som stadsdirektör fram till slutet av april.

Stadsstyrelsen föreslås att stadsfullmäktige beslutar välja biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz till tjänsteförättande stadsdirektör fram till slutet av april nästa år, eftersom han är den första i vikariearrangemanget för stadsdirektör. 

Enligt Borgå stads förvaltningsstadga sköter biträdande stadsdirektören stadsdirektörens uppgifter då stadsdirektörstjänsten är vakant. Om stadsdirektörens frånvaro räcker längre än två månader fattar stadsfullmäktige beslut om vem som ska sköta tjänsten.

Processen för tjänsteansökan uppskattas pågå så att tjänstevalet kan förrättas under stadsfullmäktiges möte i februari nästa år. Beslutet vinner laga kraft tidigast i april.