Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunkistrategian päivityksen ja organisaatiouudistuksen valmistelun käynnistämistä

Porvoon kaupunki on käynnistämässä kaupunkistrategian päivityksen ja kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelun. Kaupunginhallitus käsittelee projektin työsuunnitelmaa ja aikataulua maanantaina 4. lokakuuta.

Porvoon kaupunki on käynnistämässä kaupunkistrategian päivityksen ja kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelun. Kaupunginhallitus käsittelee projektin työsuunnitelmaa ja aikataulua maanantaina 4. lokakuuta.

– Uusi valtuusto aloitti työnsä elokuussa, ja kuntalain mukaan kaupunkistrategia pitää päivittää valtuustokausittain. Strategian päivitys ja organisaatiouudistuksen päälinjaukset on tarkoitus tuoda kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen päivitetään kaupungin hallintosääntö ja strategian mittaristo, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kertoo. 

Kaupunginvaltuuston työpajoilla on keskeinen rooli valmistelutyössä, ja työhön otetaan mukaan kaupungin henkilöstö, asukkaat ja erilaiset sidosryhmät. Alustavaan työsuunnitelma- ja aikataululuonnokseen voi tutustua kaupungin nettisivuilla.

Kaupungin kasvu, Itärata, talous, asukkaiden arki ja palvelut…

Porvoon voimassa oleva kaupunkistrategia työstettiin noin kolme vuotta sitten erittäin laajassa ja osallistavassa yhteistyössä kaupungin luottamushenkilöiden, henkilöstön, erilaisten asukasryhmien, elinkeinoelämän ja monien muiden sidosryhmien kanssa. Työn taustaksi tehtiin lisäksi paljon erilaisia selvityksiä. Valtuusto hyväksyi strategialle neljä kärkiteemaa: suosituin kotikaupunki, paras arkenakin, kaupunkielämää ja ilmastotyön edelläkävijä. Lisäksi tunnistettiin neljä yhteistä arvoa: yhdessä, toisiamme arvostaen, rohkeasti ja vastuullisesti.

– Nyt on tarkoitus päivittää erityisesti neljää keskeistä kärkiteemaa koskevat tavoitteet ja toimenpiteet toimintaympäristön muutosten perusteella. Esille nousee tärkeitä linjanvetoja, jotka koskevat esimerkiksi kaupungin kasvua ja vetovoimaa, taloudellisia mahdollisuuksia, Itärataa, kestävää kehitystä sekä asukkaiden arkea ja palveluita, Ujula kuvaa. 

Kaupungin ulkoinen toimintaympäristö on poikkeuksellisen suuressa muutostilanteessa mm. koronan vuoksi. Myös kuntien rooli, tehtävät ja taloudelliset mahdollisuudet toimia tulevaisuudessa ovat epäselviä hyvinvointialueuudistuksen ja muiden mahdollisten reformien vaikutusten epävarmuuden vuoksi. 

– Kehityksen ennakointi on tällä hetkellä jopa aiempaa haastavampaa. Valtuustokauden puolivälin tienoilla onkin tarpeen tehdä strategian väliarviointi, jotta voimme arvioida kaupungin taloudellisia edellytyksiä toteuttaa strategiaa.

Työjaon, toimintakulttuurin ja johtamisrakenteen kehittäminen

Kaupungin organisaatiouudistus on tullut tarpeelliseksi, koska eduskunta hyväksyi kesällä hyvinvointialueiden perustamista koskevan lainsäädännön, ja julkisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen tuottaminen siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

– Organisaatiouudistuksen valmistelussa on tärkeää pohtia kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka liittyvät työnjaon, toimintakulttuurin ja johtamisrakenteen kehittämiseen. Alustavissa keskusteluissa olemme kuitenkin lähteneet siitä, että teemme maltillisen uudistuksen linjaorganisaation ja toimialamallin pohjalle, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula toteaa.

–  Uudistuksen toteuttamiselle on joka tapauksessa useampia vaihtoehtoja, joita pohdimme mm. valtuuston työpajoissa tulevan vuoden aikana. Myös henkilöstön osallistuminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita muutosprosessissa, Ujula jatkaa.