Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar inledande av beredning av uppdatering av stadsstrategin och organisationsreformen

Borgå stad håller på att inleda en beredning av uppdatering av stadsstrategin och organisationsreformen. Stadsstyrelsen behandlar projektets arbetsplan och tidsplan måndagen den 4 oktober.

Borgå stad håller på att inleda en beredning av uppdatering av stadsstrategin och organisationsreformen. Stadsstyrelsen behandlar projektets arbetsplan och tidsplan måndagen den 4 oktober.

– Det nya fullmäktige började sitt arbete i augusti och enligt kommunallagen ska stadsstrategin uppdateras varje fullmäktigeperiod. Avsikten är att uppdateringen av stadsstrategin och de huvudsakliga riktlinjerna för organisationsreformen sänds till stadsfullmäktige för godkännande före utgången av maj. Efter detta uppdateras stadens förvaltningsstadga och indikatorerna i strategin, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. 

Stadsfullmäktiges workshoppar har en viktig roll i beredningsarbetet och stadens personal, invånare och olika intressentgrupper får medverka i arbetet. Man kan ta del av det preliminära utkastet till arbetsplanen och tidsplanen på stadens webbplats.

Stadens tillväxt, Östbanan, ekonomin, invånarnas vardag och tjänster…

Borgås gällande stadsstrategi utarbetades för cirka tre år sedan i ett mycket omfattande och delaktiggörande samarbete med stadens förtroendevalda, personal, olika invånargrupper, näringsliv och många andra intressentgrupper. Flera olika utredningar gjordes som skulle vara bakgrund till arbetet. Fullmäktige godkände fyra spetsteman för strategin: den populäraste hemstaden, bäst även i vardagen, stadsliv och föregångare i klimatarbetet. Dessutom identifierades det fyra gemensamma värden: tillsammans, ömsesidig respekt, modigt och ansvarsfullt.

– Nu ska målen och åtgärderna särskilt för de fyra viktiga spetsteman uppdateras med anledning av ändringar i omvärlden. Det kommer att dyka upp viktiga målsättningar som t.ex. gäller stadens tillväxt och dragningskraft, ekonomiska möjligheter, Östbanan, hållbar utveckling samt invånarnas vardag och tjänster till dem, beskriver Ujula. 

Stadens omvärld befinner sig i en exceptionellt stor omvälvning bl.a. med anledning av coronan. Också kommunernas roll, uppgifter och ekonomiska möjligheter att agera i framtiden är oklara på grund av osäkerheten kring konsekvenser som välfärdsområdesreformen och andra eventuella reformer medför. 

– Förutseende av utvecklingen är i dagsläget ännu mer utmanande än vanligt. Cirka i mitten av fullmäktigeperioden behöver man göra en mellantidsbedömning av strategin och utvärdera stadens ekonomiska förutsättningar att genomföra den.

Utveckling av arbetsfördelningen, verksamhetskulturen och ledningsstrukturen

En reform av stadens organisation har blivit behövlig eftersom riksdagen på sommaren godkände lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden, och producerandet av offentliga social-och hälsovårds- och räddningstjänsterna övergår till välfärdsområden vid ingången av år 2023.

– När organisationsreformen bereds är det viktigt att tänka på alla de möjligheter som anknyter till utveckling av arbetsfördelningen, verksamhetskulturen och ledningsstrukturen. I preliminära diskussioner har vi ändå utgått från att vi gör en moderat reform som bygger på en linjeorganisation och modell med verksamhetsområden, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Det finns i varje fall flera alternativ hur reformen kan genomföras och vi kommer att diskutera dem bl.a. i fullmäktiges workshoppar under det kommande året. Även personalens delaktighet, kompetensutvecklingen och främjande av arbetshälsan är viktiga mål i förändringsprocessen, fortsätter Ujula.