Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee kuntapaikkojen lisäämistä ukrainalaisten vastaanottamiseksi

Uudenmaan ELY-keskus on lähettänyt alueen kunnille pyynnön, jossa toivotaan, että kunnat varautuvat pakolaisten vastaanottoon ja tekevät päätöksiä vuodelle 2023 kohdentuvista lisäkuntapaikoista. ELY-keskus arvioi, että Uudenmaan kunnista tarvitaan yhteensä noin 2500 lisäkuntapaikkaa. Kaupunginhallitukselle esitetään, että Porvoon kaupunki sitoutuu korottamaan kuntapaikkojen määrää 100 paikalla vuonna 2023 ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamiseksi.

Porvoon kaupungin tunnus.

Kuntapaikan saanut ei enää kuulu vastaanottopalvelujen piirin vaan on kunnan asiakas, jolle kunta järjestää peruspalvelut kuten koulupaikat.

– Sata kuntapaikkaa on jonkin verran enemmän kuin Porvoon kaupungin suhteellinen osuus Uudenmaan kuntien kuntapaikkamäärästä. Sota Ukrainassa on aiheuttanut humanitaarisen hätätilan ja apu sodan keskellä oleville on tärkeää. Porvoon kaupunki on halunnut osoittaa monella eri tavalla tukea ukrainalaisille tässä surullisessa ja järkyttävässä tilanteessa, kertoo kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Selvitys lisäresurssien tarpeesta ja kustannuksista

Porvoon kaupungilla on tällä hetkellä sopimus Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa noin 25 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta vuosittain. Valtio korvaa kunnille osan pakolaisten vastaanottamisen aiheuttamista kustannuksista. Korvausta saavat kunnat, jotka ovat tehneet sopimuksen ELY-keskuksen kanssa ja joilla on kotoutumislain mukainen kotouttamisohjelma.

Porvoon kaupunki on tehnyt selvityksen kuntapaikkojen lisäämisen vaikutuksista kaupungin palveluihin ja kustannuksiin. Selvitys perustuu olettamukseen, että kuntapaikalle tulevien ukrainalaisten profiili on samanlainen kuin maahan tähän mennessä saapuneilla. Tämä tarkoittaa sitä, että sadasta kuntapaikan saaneesta noin 10 prosenttia olisi alle 7-vuotiata, 20 prosenttia 7–17-vuotiaita ja 70 prosenttia yli 18-vuotiaita.

Selvityksen mukaan lisäresursseja tarvittaisiin vastaanottopalveluihin, tulkkaus- ja käännöspalveluihin, kotouttamispalveluihin, asumiskustannuksiin, varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluihin, kansalaisopiston luku- ja kirjoitustaidon kursseihin sekä nuorisopalveluihin.

Arvio kuntapaikkojen lisäämisestä aiheutuvista kuluista kaupungille on yhteensä noin 1 015 000 euroa. Valtio korvaisi tästä noin 895 000 euroa, jolloin kaupungin nettokustannusten arvioidaan olevan noin 120 000 euroa.

– On tärkeää huomata, että Porvooseen muuttaa ELY-keskuksen kautta kuntapaikan saaneiden lisäksi todennäköisesti myös satoja ukrainalaisia itsenäisesti. Tehty selvitys ja kustannuslaskelma koskee vain sataa mahdollisesti kuntapaikan saavaa ukrainalaista, Ujula painottaa.

– Nämä muut ukrainalaiset saapuvat Porvooseen itsenäisesti niin, että kaupunki ei tee asiasta päätöksiä. Tilannekuva päivittyy näiltä osin jatkuvasti. Varaudumme luonnollisesti myös tähän ja tuomme kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tarvittaessa uusia esityksiä resursseja, henkilöstöä ja tiloja koskevista lisäresursseista.