Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar höjningen av antalet kommunplatser för mottagning av flyktingar från Ukraina

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har sänt till regionens kommuner en begäran där det önskas att kommunerna förbereder sig för att ta emot flyktingar och fattar beslut om extra kommunplatser för år 2023. NTM-centralen uppskattar att det totalt behövs cirka 2500 extra kommunplatser i kommunerna i Nyland. Till stadsstyrelsen föreslås att Borgå stad förbinder sig till att höja antalet kommunplatser med 100 platser år 2023 för mottagning av flyktingar från Ukraina.

Porvoon kaupungin tunnus.

Den som har fått en kommunplats omfattas inte längre av mottagningstjänster utan är en kommuninvånare till vilken kommunen ordnar basservice såsom skolplatser.

– Hundra kommunplatser är i någon mån mer än Borgå stads relativa andel av antalet kommunplatser i kommunerna i Nyland. Kriget i Ukraina har orsakat ett humanitärt nödläge och hjälp till dem som drabbas av kriget är viktigt. Borgå stad har på många olika sätt velat visa stöd till ukrainare i denna sorgliga och chockerande situation, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Utredning av behov av och kostnader för extra resurser

Borgå stad har för närvarande ett avtal med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland om mottagning av cirka 25 kvotflyktingar per år. Staten ersätter en del av kommunernas kostnader för mottagning av flyktingar. Ersättning betalas till kommuner som har ingått ett avtal med NTM-centralen och som har ett program för integrationsfrämjande som avses i integrationslagen.

Borgå stad har gjort en utredning av hur höjningen av antalet kommunplatser påverkar stadens tjänster och kostnader. Utredningen bygger på antagandet att profilen av ukrainare som intar en kommunplats är likadan som hos dem som hittills har kommit till landet. Detta betyder att cirka 10 procent av hundra personer som har fått en kommunplats är under 7 år, 20 procent 7–17-år och 70 procent över 18 år.

Enligt utredningen behövs det extra resurser för mottagningstjänster, tolknings- och översättningstjänster, integrationstjänster, boendekostnader, småbarnpedagogiska tjänster och utbildningstjänster, medborgarinstitutets kurser i läs- och skrivkunskaper samt för ungdomstjänster.

Uppskattningen av kostnader som höjningen av antalet kommunplatser orsakar staden är totalt cirka 1 015 000 euro. Av denna summa ersätter staten cirka 895 000 euro, så att stadens nettokostnader beräknas vara cirka 120 000 euro.

– Det är viktigt att notera att det utöver dem som via NTM-centralen får en kommunplats är sannolikt att hundratals ukrainare självständigt flyttar till Borgå. Utredningen och kostnadsberäkningen gäller bara de hundra ukrainare som eventuellt får en kommunplats, poängterar Ujula.

– Dessa andra ukrainare kommer till Borgå självständigt så, att staden inte fattar beslut i ärendet. Lägesöversikten uppdateras fortlöpande i fråga om detta. Vi förbereder oss naturligtvis också för detta och kommer vid behov med nya förslag till stadsstyrelsen och fullmäktige om extra resurser som gäller resurser, personal och lokaler.