Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee lainan myöntämistä Porvoon Energia Oy:lle poikkeuksellisessa markkinatilanteessa sekä tuloutustavoitteen muuttamista

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 31. lokakuuta kahta Porvoon Energia Oy:n toimintaan liittyvää asiaa, jotka johtuvat poikkeuksellisesta tilanteesta sähkömarkkinoilla.

Porvoon kaupungin tunnus.

Päätökset edellyttävät muutoksia kaupungin vuoden 2022 talousarvioon, joten päätösasiat menevät kaupunginhallituksen jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 12. marraskuuta.

Lyhytaikaisen lainan myöntäminen poikkeuksellisessa tilanteessa

Porvoon Energia Oy toimii parhaillaan erittäin haastavassa markkinatilanteessa, jossa markkinasähkön ennustettavuus on heikkoa ja hintavaihtelut erittäin voimakkaita.

Yhtiö on pyytänyt kaupungilta mahdollisuutta lyhytaikaisen lainan nostoon kaupungin kassasta aikavälillä 1.12.2022-30.4.2023, mikäli poikkeuksellinen sähkömarkkinatilanne tätä edellyttää. Lainaa nostettaisiin vain äärimmäisessä tilanteessa yhtiön likviditeetin varmistamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi. Lainamäärä yhteensä olisi korkeintaan 30 miljoonaa euroa.

Päätösesitys on, että yhtiön pyyntö hyväksytään. Lainasta tulee kaupungin takaus- ja antolainauspolitiikan mukaisesti markkinaperusteinen korko.

– Porvoon kaupungin lainajärjestelyn tarkoitus on toimia varajärjestelmänä turvaamassa sähkömarkkinoiden täysin ennalta-arvaamatonta käytöstä ja sen vaikutusta lyhyen ajan rahoitustarpeisiin. Vaikka Porvoon Energian taloustilanne ja likviditeetti on hyvä, tulee yhtiön ja kaupungin sen omistajana varautua äärimmäisten tilanteiden varalle, rahoitusjohtaja Henrik Rainio kertoo.

Lainajärjestely ei vaaranna kaupungin maksukykyä tai kykyä suoriutua kaupungin tehtävistä ja velvoitteista.

Tuloutustavoitteen muuttaminen vuodelle 2022

Porvoon Energia Oy:lle on vuoden 2022 talousarvioon asetettu tavoitteeksi neljän prosentin tuloutus liikevaihdosta laskettuna, yli 20 prosentin omavaraisuusaste sekä hiilineutraaliin sähkönmyyntiin ja uusiutuvien polttoaineisen käyttöön liittyviä tavoitteita. Vastaavat tavoitteet ovat sisältyneet kaupungin talousavioon jo useamman vuoden ajan.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oleva päätösesitys on, että Porvoon Energia Oy:n uudeksi tuloutustavoitteeksi muutetaan kaupungin vuoden 2022 talousarvioon 2,4 miljoonan euron osingonmaksu kaupungille. Summa vastaa sitä euromäärä, mikä talousarviota laadittaessa arvioitiin osingonmaksuksi.

– Tuloutustavoitteen osalta on jo aiemmin tunnistettu, että kaavamainen neljän prosentin tavoite liikevaihdosta laskettuna ei esimerkiksi kannusta matalakatteisen toiminnan kasvattamiseen, Rainio toteaa.

– Kaavamainen tuloutustavoite ei myöskään toimi vuoden 2022 poikkeuksellisessa tilanteessa. Sähkömarkkinatilanteen takia yhtiön liikevaihto nousee tänä vuonna merkittävästi, mutta kulut nousevat suunnilleen samaa tahtia.