Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmia

Länsirannan Kultalistankadun varteen sijoittuvan, kymmenen päiväkotiryhmää käsittävän päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmat ovat valmistuneet. Kaupunginhallitus käsittelee suunnitelmia kokouksessaan 20. huhtikuuta.

Länsirannan Kultalistankadun varteen sijoittuvan, kymmenen päiväkotiryhmää käsittävän päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmat ovat valmistuneet. Kaupunginhallitus käsittelee suunnitelmia kokouksessaan 20. huhtikuuta.

Tämänhetkisen tavoiteaikataulun mukaan päiväkoti olisi valmis viimeistään vuoden 2021 lopussa. Hankkeen kilpailutus tehtäisiin kesän 2020 aikana ja rakennustyöt aloitettaisiin päätöksenteon jälkeen alkusyksystä 2020.

Luonnossuunnitelman perusteella laaditun rakennusosapohjaisen kustannusarvion mukaiset kustannukset, sisältäen päiväkodin irtokalustuksen, ovat 10 820 000 euroa. Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvioon verrattuna kustannukset ovat alentuneet noin 600 000 euroa. Hankkeen lopullinen kustannusarvio laaditaan, kun urakkatarjoukset on saatu.

– Luonnossuunnittelussa on pyritty kautta linjan löytämään edullisempia ratkaisuja siten, että hankesuunnitelmassa esitetyt keskeiset toiminnalliset, teknistaloudelliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet kuitenkin toteutuvat, projektipäällikkö Tony Lökfors kertoo.

Esimerkiksi päiväkodin tilankäyttöä on tehostettu siten, että lasten käytössä olevat tilat pysyvät entisessä laajuudessaan, mutta muita tiloja on pienennetty. Myös maapohjan asettamiin kustannushaasteisiin on vastattu siten, että maapohjan stabilointia edellyttäviä leikkipihan toimintoja on ryhmitetty tiiviimmin pienemmälle alueelle, jolloin stabilointia vaativan alueen pinta-ala on pienentynyt.

Puurakenteinen kaksikerroksinen päiväkoti

Päiväkodin toteutetaan kaupunkistrategian linjausten mukaisesti puurakenteisena clt-tekniikkaa (ristiinliimattu massiivipuurakenne) hyödyntäen. Päiväkodissa on kymmenen ryhmää, joiden tilat jakautuvat kahteen kerrokseen. Tilaryhmittely ja kulkuyhteydet on järjestetty nk. keskushalliratkaisun tapaan, mutta tässä keskushallin korvaa rakennuksen keskellä oleva suojaisa sisäpiha, joka jakaa liikenteen sen ympärille sijoittuviin ryhmätiloihin.

Alakerrassa sijaitsevat tilat yhteensä neljälle päivähoitoryhmälle, keittiö ruokailutiloineen, sosiaalitiloja ja sali. Salin ja ruokailutilan ratkaisut tekevät mahdolliseksi tilojen erilliskäytön muihinkin kuin päiväkodin tarpeisiin. Yläkerrassa on tilat 6 päivähoitoryhmälle sekä hallintotilat. Lasten ryhmätilat toimivat pareittain ja ne on ratkaistu samanlaisina toisteisina tilayksikköinä.

Hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota kohteen energiakulutukseen ja elinkaaritaloudellisuuteen. Kiinteistön lämmitysjärjestelmä muodostuu maa- ja kaukolämmöstä. Valaistus toteutetaan led-tekniikalla ja päiväkodin katolle asennetaan aurinkopaneelit. Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Terve talo -konseptia.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tony Lökfors, puh. 040 544 9037, tony.lokfors@porvoo.fi
kaupunginarkkitehti Markku Partanen, puh. 040 489 1650, markku.partanen@porvoo.fi