Gå till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar skissritningsskedets planer för daghemmet Skogsstjärnan

Skissritningsskedets planer för daghemmet Skogsstjärnan med tio grupper vid Guldlistgatan på Västra åstranden är färdiga. Stadsstyrelsen behandlar planerna på sitt möte den 20 april.

Skissritningsskedets planer för daghemmet Skogsstjärnan med tio grupper vid Guldlistgatan på Västra åstranden är färdiga. Stadsstyrelsen behandlar planerna på sitt möte den 20 april.

För tillfället är målet att daghemmet är färdigt senast i slutet av år 2021. Det är meningen att konkurrensutsättningen för projektet görs under sommaren 2020, och att byggarbetena inleds efter beslutsfattandet i början av hösten 2020.

Kostnaderna enligt kostnadsberäkningen som baserar sig på konstruktionsdelar (inklusive inventarier) är 10 820 000 euro. Jämfört med kostnadsberäkningen vid projektplaneringsskedet har kostnaderna minskat med cirka 600 000 euro. Den slutliga kostnadsberäkningen för projektet görs då anbuden på entreprenaden har kommit.

– Vid skissritningsplaneringen har vi hela tiden strävat efter att hitta förmånligare lösningar så att projektplanens centrala mål för verksamheten, teknisk-ekonomiska förutsättningar och stadsbilden ändå uppnås, säger projektchef Tony Lökfors.

Till exempel har användningen av daghemmets lokaler effektiviserats så att de lokaler som barnen använder inte minskas medan övriga lokaler har gjorts mindre. Man har också strävat efter att svara på de utmaningar jordmånen ställer så att de lekgårdens verksamheter som kräver stabilisering av marken har placerats tätare i grupper i ett mindre område, varvid ytan på området som måste stabiliseras är mindre.

Daghemmet är av trä och har två våningar

Daghemmet byggs enligt stadsstrategin av trä med clt-teknik (korslimmat massivträ). Daghemmet inrymmer tio grupper i två våningar. Lokalerna har grupperats och gången ordnats så att mitt i byggnaden finns en skyddad innergård varifrån gången till grupprummen sker.

I nedre våningen finns lokaler för fyra grupper, ett kök med matsal, personalrum och en sal. På grund av lösningarna i salen och matsalen är det möjligt att lokalerna används också för annat än daghemmets verksamhet. I övre våningen finns lokaler för sex grupper och förvaltningslokaler. Grupprummen för barnen fungerar parvis och är likadana.

Vid projektet har speciellt energiförbrukningen och livscykelekonomin beaktats. Fastigheten har jord- och fjärrvärme som uppvärmningssystem. Belysningen sköts med led-teknik och på taket installeras solpaneler. Konceptet Terve talo (sunt hus) följs vid planeringen och byggandet.

Ytterligare uppgifter:
projektchef Tony Lökfors, tfn 040 544 9037, tony.lokfors@porvoo.fi
stadsarkitekt Markku Partanen, tfn 040 489 1650, markku.partanen@porvoo.fi