Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus päätti talouden sopeuttamisesta ja yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä

Porvoon kaupunginhallitus päätti torstaina 26. maaliskuuta, että kaupungin taloutta sopeutetaan kuluvana vuonna useilla eri keinoilla. Sopeuttamisessa huomioidaan talouden heikentymistä koskevat päivittyvät arviot sekä keinojen vaikuttavuus kaupungin palveluihin ja elinvoimaan.

Koronaviruksen arvioidaan tällä hetkellä heikentävän kaupungin taloutta ainakin noin 15–20 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden aikana. Tämä vastaa noin kahden kunnallisveroprosentin tuottoa.

Kaupungin talouden sopeutustarvetta ja -toimenpiteitä arvioidaan uudelleen, jos kaupungin talouskehitykseen ennakoidaan tulevan uusia merkittäviä muutoksia taloustilanteen tai valtion toimenpiteiden vuoksi. Valtuustolle valmistellaan esitys taloudellisista ja toiminnallisista muutoksista vuoden 2020 talousarvioon viimeistään touko-kesäkuussa 2020.

Kaupunginhallitus päätti myös lain mukaisten yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta työnantajan ja henkilöstön välillä. Yhteistoimintaneuvottelujen arvioidaan kestävän kolmesta kuuteen viikkoa.

Kaupunginhallitus oikeutti viranhaltijajohdon sekä hallintosäännön määrittelemät viranhaltijat käymään neuvottelut ja rajaamaan neuvottelujen kohteena olevat henkilöstöryhmät. Neuvottelujen lopputulos tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn, ja lopputuloksen pohjalta kaupunginhallitukselle valmistellaan päätösehdotus mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Kaupunki tavoittelee yhteistoimintamenettelyn kautta tehtävillä henkilöstöjärjestelyillä 3–5 miljoonaan euron kustannussäästöjä vuonna 2020. Myös kaupungin investointeja priorisoidaan uudelleen, ja lähivuosilta karsitaan tai lykätään investointeja vähintään noin 4–5 miljoonan euron edestä. Osana seuraavan vuoden talousarviovalmistelua kaupunki tavoittelee myös muilla rakenteellisilla toimilla menosäästöjä tai tulojen lisäyksiä. Lisäksi arvioidaan muita toimia, kuten kunnallisveroprosentin nostamista tai velan ottamista.