Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen fattade ett beslut om ekonomiska anpassningsåtgärder och inledande av samarbetsförfarandet

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade torsdagen den 26 mars att stadens ekonomi kommer att anpassas på flera olika sätt under det pågående året. I anpassningen beaktas de uppdaterade uppskattningarna om försvagad ekonomi samt hur sätten påverkar stadens tjänster och livskraft.

Coronaviruset uppskattas i dagsläget försvaga stadens ekonomi åtminstone med cirka 15–20 miljoner euro under detta år. Detta motsvarar intäkterna från cirka två procentenheter av kommunalskattesatsen.

Behovet att anpassa stadens ekonomi och åtgärder som ska vidtas uppskattas på nytt, om stadens ekonomiska utveckling förutses förändras märkbart till följd av det ekonomiska läget eller statens åtgärder. Till fullmäktige bereds senast i maj–juni 2020 ett förslag om ändringar i budgeten 2020 som gäller ekonomi och verksamhet.

Stadsstyrelsen beslutade också om inledande av lagstadgade samarbetsförhandlingar mellan arbetsgivaren och personalen. Samarbetsförhandlingarna uppskattas ta från tre till sex veckor.

Stadsstyrelsen berättigade tjänsteinnehavarledningen samt tjänsteinnehavare som nämns i förvaltningsstadgan att föra förhandlingarna och bestämma vilka personalgrupper förhandlingarna gäller. Förhandlingsresultatet sänds till stadsstyrelsen för behandling och utifrån resultatet bereds det till stadsstyrelsen ett beslutsförslag om eventuella fortsatta åtgärder.

Med personalarrangemang som görs med hjälp av samarbetsförfarandet strävar staden efter en kostnadsbesparing på 3–5 miljoner euro år 2020. Även stadens investeringar kommer att omprioriteras och investeringar minst på cirka 4–5 miljoner euro som hade planerats för kommande år skärs ned eller skjuts upp. Som del av nästa års budgetberedning strävar staden också med andra strukturella åtgärder efter utgiftsbesparingar eller ökade inkomster. Staden utvärderar också andra åtgärder, såsom höjning av kommunalskattesatsen eller upptagning av lån.