Siirry sisältöön

Kaupunginjohtajan esitys talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaksi vuosille 2024–2027

Kaupunginjohtajan esitys talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaksi on julkaistu ja etenemässä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn toukokuussa.

Kaupungintalo.

– Ohjelma sisältää laajasti toimenpide-ehdotuksia kaikilta toimialoilta, joilla kaupungin taloutta saadaan tasapainotettua tulevina vuosina. Toimenpiteet sisältävät tuottavuustoimenpiteitä, menosopeutuksia, joidenkin maksujen korotuksia sekä investointien tarkempaa priorisointia, kertoo vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

– Toimenpiteitä on haettu sellaisista kohteista, jotka mahdollisimman vähän heikentävät palvelujen laatua. Samalla mahdollistetaan Kokonniemen liikuntakeskuksen mittava investointi sekä joukkoliikenneuudistus, jatkaa von Schoultz.

Ohjelma sisältää talouden sopeuttamistarpeen arvion eri skenaarioissa, toimialakohtaiset sopeutustoimenpiteet tulojen ja menojen osalta, liikelaitosten toimenpiteet, investoinnit, henkilöstönäkökulman sekä yhteenvedon saadusta kaupunkilaisten ja sidosryhmien palautteesta.

Talous tasapainoon ohjelmakauden aikana

Ohjelma sisältää menosopeutuksia vuosille 2024–2027 yhteensä noin 17,0 miljoonan euron edestä ja tuloja lisääviä toimenpiteitä vastaavalle jaksolle yhteensä noin 11,9 miljoonaa euroa. Ohjelma ei sisällä konkreettisia veronkorotusesityksiä lähivuosille, mutta veronkorotuspaine on edelleen olemassa ohjelmakauden loppupuolella.

– Mikäli toimenpiteet toteutuvat, ohjelmakauden viimeisenä vuotena vuonna 2027 kaupungit menot ovat noin 7,1 miljoonaa euroa alemmat ja toimintatulot noin 2,4 miljoonaa euroa suuremmat kuin perusskenaariossa ilman toimenpiteitä, kertoo von Schoultz.

– Talous saadaan näillä toimenpiteillä kutakuinkin tasapainoon lähivuosille, mutta vuosille 2027–2028 jää edelleen paine maltillisesti korottaa kunnallisvero- tai kiinteistöveroprosentteja.

Perusskenaariossa ilman toimenpiteitä kaupungin alijäämä yhteensä vuosien 2024–2027 aikana olisi noin 30 miljoonaa euroa. Mikäli ohjelmassa esitetyt toimenpiteet toteutuvat, kaupungin talous olisi käytännössä lähellä nollatulos kyseisinä vuosina.

Investointeja jaksottamalla lainakanta kasvaa hitaammin

Kaupungin investointisuunnitelma on päivitetty osana talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaa. Päivitetyssä investointisuunnitelmassa vuosille 2024–2030 on kohdistumassa yhteensä noin 271,5 miljoonan euron investoinnit.

Investointisuunnitelmaan on sisällytetty Kokonniemen liikuntakeskuksen investointikokonaisuus ns. C2-vaihtoehdon mukaisesti sekä uuden maankäytön toteutussuunnitelman mukaiset kaupunki-infran investoinnit. Lisäksi investointisuunnitelmaan on tehty tiettyjä yksittäisiä muutoksia verrattuna voimassa olevaan talousarvioon.

– Investointien jaksotus sekä käyttötaloutta vahvistavat toimenpiteet tarkoittavat, että kaupungin lainakanta kasvaa huomattavasti maltillisemmin kuin voimassa olevassa talousarviossa on ennakoitu, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio

– Lainakanta kasvaa vuoteen 2027 mennessä noin 133 miljoonaan euroon, mikäli ohjelman toimenpiteet toteutetaan, kun ilman niitä lainakanta olisi kasvamassa noin 193 miljoonaan euroon. Ero on merkittävä erityisesti nyt, kun uusien lainojen korkokustannus on huomattavan korkea, Rainio jatkaa.

Tausta

Kaupunginhallitus päätti 6.2.2024 käynnistää tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman laadinnan. Lautakunnat ja johtokunnat laativat omat esityksensä maaliskuun aikana. Valmistelussa on pyydetty palautetta ja ehdotuksia kaupungin asukkailta ja sidosryhmiltä, kaupungin työntekijöiltä sekä vaikuttamistoimielimiltä.