Siirry sisältöön

Kaupunginjohtajan päivitetty talousarvioesitys: Talous painumassa alijäämäiseksi jo vuonna 2024, sopeutustoimenpiteitä tarvitaan

Porvoon kaupungin talous heikkenee vuonna 2024 enemmän kuin kaupunginjohtajan alkuperäisessä talousarvioesityksessä 17. lokakuuta arvioitiin. Verohallinto on tämän jälkeen julkaissut yhteisöverotuksen ennakkotietoja, joiden mukaan Porvoon kaupungin verotuotto alenisi 32 miljoonaan euroon aiemmin arvioidusta 39 miljoonasta eurosta. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula on päivittänyt talousarvioesitystään muuttuneiden tietojen pohjalta.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Tämä tarkoittaa sitä, että odotamme kaupungin talouden painuvan hieman alijäämäiseksi jo vuonna 2024, kun aiemmin ennakoitiin lievää ylijäämää, kertoo kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

– Suurin haaste on kuitenkin edelleen pitkän aikavälin näkymissä vuodesta 2026 eteenpäin, jolloin kaupungin talous on heikkenemässä selvästi.

Kaupunginjohtajan päivitetyn talousarvioesityksen mukaan kaupungin alijäämä vuonna 2024 on noin miljoonaa euroa, vuonna 2025 noin viisi miljoonaa euroa ja vuonna 2026 noin kaksikymmentä miljoonaa euroa.

Kohdennetut investoinnit edellyttävät myös rakenteellisia muutoksia

Kaupunginjohtajan päivitettyyn talousarvioesitykseen on lisätty sitovaksi tavoitteeksi tuottavuusohjelman laadinta vuoden 2024 aikana. Talousarvioesitykseen on myös liitetty koulukohtainen ennuste kaupungin oppilasmäärien kehityksestä vuoteen 2030 saakka sekä koulujen ja päiväkotien kustannustietoja.

– Kaupunkilaisten palvelutarve muuttuu ja kaupunki muuttuu sen mukana. Kaupunki kasvaa edelleen, mutta vanhenee väestöltään. Samalla syntyvien ikäluokkien pieneneminen näkyy myös Porvoossa. Esimerkiksi perusopetuksessa olevien lasten määrä alenee arviolta tuhannella lapsella, eli lähes 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, Ujula jatkaa.

– Lakisääteiset palvelut tuotetaan jatkossakin laadukkaasti, mutta muutos palvelutarpeessa edellyttää myös rakenteellisia muutoksia. Tuottavuutta on mahdollista parantaa kaikilla kaupungin toimialoilla, mutta suurin toimintavolyymi on kasvun ja oppimisen toimialalla, joka muodostaa noin puolet kaupungin menoista.

Kaupunginjohtajan päivitetty talousarvioesitys vuodelle 2023 sisältää lisäksi jonkin verran teknisluonteisia korjauksia talousarvioteksteihin ja henkilöstösuunnitelmaan.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä 6. marraskuuta ja valtuusto päättää talousarviosta marraskuun kokouksessa.