Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 13.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Esittelijän esitys voitti äänin 36–14. Äänestyksessä hävisi Jere Riikosen esitys, jonka mukaan Kokonniemen liikuntakeskuksen investointivaraus 20 000 000,00 euroa, muutetaan 25 000 000,00 euroksi. Vastaavasti tilikauden ylijäämä 24 547 918,70 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa (eli luvusta on vähennetty 5 000 000,00 euroa).

Henkilöstöraportti 2021

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2021.

Arviointikertomus 2021

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen.

Vastaus arviointikertomukseen 2021

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vastauksen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.