Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 13.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Godkännande av bokslutet för år 2021

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning att bokslutet för år 2021 godkänns och att ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2021. Föredragandens förslag vann med rösterna 36–14. Vid omröstningen förlorade Jere Riikonens förslag, enligt vilket investeringsreservationen för Kokon idrottscentrum som är 20 000 000,00 euro ändras till 25 000 000,00 euro. På motsvarande sätt överförs räkenskapsperiodens överskott på 24 547 918,70 euro till överskottet från föregående räkenskapsperioder i innevarande års bokföring (från talet har dragits av 5 000 000, 00 euro.)

Personalrapport 2021

Stadsfullmäktige antecknade personalrapporten 2021 för kännedom.

Utvärderingsberättelse för år 2021

Stadsfullmäktige antecknade utvärderingsberättelsen för år 2021 för kännedom.

Svar till utvärderingsberättelsen 2021

Stadsfullmäktige antecknade svaret till utvärderingsberättelsen för år 2021 för kännedom.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.