Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 15.6.202

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupungin organisaatiouudistus

Kaupunginvaltuusto päätti, että Porvoon kaupungin organisaation uudistamisen valmistelua jatketaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti siten, että kaupungin luottamushenkilöorganisaatio ja hallinto-organisaatio 1.1.2023 alkaen on seuraava:

Luottamushenkilöorganisaatio:

Kuntalain edellyttämien toimielinten lisäksi Porvoon kaupungin organisaatioon kuuluvat seuraavat liitteessä kuvatut toimielimet:

 • Elinvoimalautakunta
 • Työ- ja elinkeinojaosto
 • Kaupunkikehityslautakunta
 • Lupa- ja valvontalautakunta
 • Ympäristöterveysjaosto
 • Kasvun ja oppimisen lautakunta
 • Suomenkielinen koulutusjaosto
 • Ruotsinkielinen koulutusjaosto
 • Kaupunginhallituksen alaisuuteen
 • Konsernijaosto

Hallinto-organisaatio koostuu seuraavista toimialoista ja niihin kuuluvista palvelualueista:

Konsernipalvelut

 • Kaupungin johto
 • Rahoitus
 • Henkilöstö
 • Hallinto ja demokratia
 • Toimitilat
 • Kehitys
 • Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet

Elinvoima

 • Toimialan johto
 • Matkailu ja tapahtumat
 • Elinkeinot ja työllisyys
 • Vapaa-aika ja kulttuuri
 • Nuorisopalvelut

Kaupunkikehitys

 • Toimialan johto
 • Maapolitiikka
 • Kaupunkisuunnittelu
 • Kaupunki-infra
 • Rakennusvalvonta
 • Ympäristönsuojelu
 • Ympäristöterveydenhuolto

Kasvu ja oppiminen

 • Toimialan johto
 • Suomenkielinen perusopetus ja lukio
 • Ruotsinkielinen perusopetus ja lukio
 • Varhaiskasvatus

Koska Kokonniemen kokonaisuus siirtyy pian projektisuunnitteluvaiheeseen ja useat olemassa olevat liikuntatilat korvataan uusilla ja nykyaikaisilla kiinteistöillä muutaman vuoden sisällä, ei ole tällä hetkellä tarkoituksenmukaista muuttaa liikuntatilojen hallintomallia. Sen sijaan vastaperustetun konsernijaoston tulisi yhdessä Kokonniemen kehitysyhtiön ja liikuntapalveluiden kanssa laatia joustava ja ajantasainen malli siitä, miten liikuntatiloja hoidetaan ja kuka on vastuussa kiinteistöjen ylläpidosta ja teknisestä toiminnasta tulevaisuudessa. Lisäksi on laadittava yksityiskohtainen vaikutustenarviointi ennen kuin uudesta liikuntatoimintojen hallintomallista päätetään. Päätökset uudesta hallintomallista tehdään vuoden 2023 aikana ja malli tulee voimaan viimeistään tilikauden 2024 alussa.

Kaupunginvaltuusto äänesti neljä kertaa asian käsittelyn aikana.

 • Johnny Holmström esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuusto päätti äänin 44–7 jatkaa asian käsittelyä.
 • Ilpo Bergströmin esitys voitti äänestyksessä äänin 34–17 Leo Kylätaskun esityksen. Ilpo Bergström esitti, että taiteen perusopetus siirretään elinvoiman toimialalta kasvun ja oppimisen toimialalle. Leo Kylätasku esitti, että taiteen perusopetus sekä vapaa sivistystyö sijoitettaisiin elinvoiman toimialan sijasta kasvun ja oppimisen toimialan alle. Tämän jälkeen kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Bergströmin esityksen äänin 30–21.
 • Bodil Lund esitti, että perustetaan kulttuurijaosto elinvoimalautakunnan alaisuuteen. Kaupunginvaltuusto päätti äänin 36–15 hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohje 2023–2025 ja talousarviokehys vuodeksi 2023

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä talousarviokehyksen ja kustannuspaikkarakenteen tiedoksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.