Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 22.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Erot luottamustoimista

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Silja Metsolalle eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä. Valtuusto päätti valita Hanna Virtasen hänen tilalleen jäseneksi ja Gunilla Partasen varajäseneksi kaupunkikehityslautakuntaan.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vapautuksen Janne Rannalle kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenyydestä. Valtuusto päätti valita Juho Tanskan hänen tilalleen jäseneksi ja Asko Laaksosen varajäseneksi kasvun ja oppimisen lautakuntaan.

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset 2023 jälkeen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki merkitsee Keski-Uudenmaan Työterveyshuolto Oy:n suunnatusta osakeannista 58 osaketta merkintähintaan 5 590 euroa osake, kokonaismerkintähinnan ollessa yhteensä 324 220 €.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Keski-Uudenmaan Työterveyshuolto Oy:tä koskevan sopimuksen palvelumaksuista ja kehittämisestä sekä yhtiöjärjestyksen esityslistan liitteiden mukaisesti.

Markku Välimäki ei osallistunut asian käsittelyyn.

Keskuskeittiön kiinteistöleasingsopimuksen ehdot

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että konsernipalveluiden vuoden 2023 talousarvion investointimäärärahoihin lisätään 5 000 000 euroa, jolla kaupunki lunastaa keskuskeittiön Kuntarahoitukselta korontarkistuspäivänä 29.2.2023 jäljellä olevasta pääomasta (4 826 854,27 €). Christer Andersson ei osallistunut asian käsittelyyn.

Toimialojen käyttötalouden talousarvioylitykset 2022

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että käyttötalouden määrärahoihin myönnetään seuraavat ylitysoikeudet:

  • sosiaali- ja terveystoimi, käyttötalousosa 1 500 000 €
  • sivistystoimi, käyttötalousosa 300 000 €

Talousarviomuutoksia vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2023 tehdään talousarviomuutoksia kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Talousarvion muutostarpeet johtuvat pääosin siitä, että investointia tai suunniteltua toimintaa ei ole ehditty toteuttamaan kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana.

Toimitilojen investointimäärärahoihin lisätään yhteensä 350 000 euroa. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoissa. Kaupunki-infran investointimäärärahoihin lisätään 1 380 000 euroa. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoissa. Kasvun ja oppimisen investointimäärärahoihin lisätään 35 000 euroa. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoissa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.