Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 22.2.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Silja Metsola befrielse från uppdraget som ledamot i stadsutvecklingsnämnden. Stadsfullmäktige beslutade välja Hanna Virtanen i stället för henne som ledamot i stadsutvecklingsnämnden och Gunilla Partanen som ersättare i stadsutvecklingsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Janne Ranta befrielse från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för växande och lärande. Stadsfullmäktige beslutade välja Juho Tanska i stället för honom som ledamot i nämnden för växande och lärande och Asko Laaksonen som ersättare i nämnden för växande och lärande.

Ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att Borgå stad tecknar 58 aktier i en riktad aktieemission i Keski-Uudenmaan Työterveys Oy till teckningspriset 5 590 euro per aktie, då det totala teckningspriset är sammanlagt 324 220 euro.

Stadsfullmäktige beslutade att Borgå stad godkänner avtalet som gäller serviceavgifter och utveckling för Keski-Uudenmaan Työterveyshuolto Oy samt bolagsordningen enligt bilagorna.

Markku Välimäki deltog inte i behandlingen av ärendet.

Villkoren i fastighetsleasingavtalet för centralköket

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja investeringsanslagen för koncerntjänster ett extra anslag på 5 000 000 euro, med vilka staden löser in centralköket för den summa som återstår av kapitalet på räntejusteringsdagen 29.2.2023 av Kommunfinans (4 826 854, 27 euro). Christer Andersson deltog inte i behandlingen av ärendet.

Sektorernas driftsekonomiska budgetöverskridningar 2022

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att följande rättigheter att överskrida anslagen för driftsekonomin beviljas:

  • social- och hälsovårdssektorn, driftsbudget 1 500 000 €
  • bildningssektorn, driftsbudget 300 000 €

Ändringar i budgeten för år 2023

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt göra budgetändringar i stadens budget för år 2023 enligt beslutsförslaget. Behoven av budgetändringar föranleds huvudsakligen av att en investering eller planerad verksamhet inte kunde genomföras i sin helhet under år 2022.

Investeringsanslagen för lokaler höjs totalt med 350 000 euro. En motsvarande summa har blivit oanvänd i investeringsanslagen i budgeten för år 2022. Investeringsanslaget för stadsinfrastrukturen höjs med 1 380 000 euro. En motsvarande summa har blivit oanvänd i investeringsanslagen i budgeten för år 2022. Investeringsanslaget för växande och lärande höjs med 35 000 euro. En motsvarande summa har blivit oanvänd i investeringsanslagen i budgeten för år 2022.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.