Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 24.4.2024

Porvoon kehäsymboli.

Erot luottamustoimista

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Anette Karlssonille vapautuksen Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen tehtävistä ja valita Jenna Perokorven hänen tilalleen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Jarkko Ilomäelle vapautuksen elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävistä ja valita Pontus Palmqvistin hänen tilalleen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Janne Rannalle vapautuksen elinvoimalautakunnan jäsenen tehtävistä ja valita Jarkko Ilomäen hänen tilalleen.

Asemakaava, Kevätlaaksonniitty (AK 479)

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 5731–5735 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheralueet kaupunginosassa 10. Kaavamuutos koskee Itätuulentien katualuetta kaupunginosassa 10.

Porvoon kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025

Kaupunginvaltuustolle päätti yksimielisesti hyväksyä hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024–2025.

Päivitetty hyvinvointisuunnitelma koostuu yleisestä osasta sekä kolmesta ikäryhmäkohtaisesti suunnitelmasta: lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, nuorten aikuisten ja työikäisten hyvinvointisuunnitelma ja lakisääteinen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma. Lakisääteinen ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma on osa kokonaisuutta. Hyvinvointisuunnitelman liitteenä koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmat ja ehkäisevä päihdetyö kaupungin eri toimialoilla.

Hyvinvointisuunnitelman kolme painopistettä ovat:

  • mielen hyvinvoinnin vahvistaminen
  • terveellisten elintapojen vahvistaminen
  • osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistaminen

Kaupunginjohtajan viran hoitaminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz valitaan virkaa tekeväksi kaupunginjohtajaksi 31.7.2024 saakka tai enintään siihen saakka kunnes 13.3.2024 valittu viranhaltija aloittaa virantoimituksen. Fredrick von Schoultz ei osallistunut asian käsittelyyn.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.