Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 25.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että valtuusto myöntää Jonna Forsblomille vapautuksen suomenkielisen koulutusjaoston varajäsenyydestä ja valitsee Hanna Virtasen uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen.

Kaupunkikehitysjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen siirtää arkkitehti Dan Mollgrenin viranhaltijalain 24 §:n mukaisesti kaupunkisuunnittelupäällikön virasta kaupunkikehitysjohtajan virkaan. Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Ilkka Luusua esityksen äänin 44–7. Ilkka Luusua esitti, että kaupunkikehitysjohtajan virkaan siirretään tonttipäällikkö Pekka Söyrilä.

Apulaiskaupunginjohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että apulaiskaupunginjohtajan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan esityksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Virkanimike ja muut virkasuhteen ehdot säilyvät ennallaan.

Sivistysjohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että sivistysjohtajan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan esityksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Virkanimike ja virkasuhteen muut ehdot säilyvät ennallaan.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi yksimielisesti hyväksyä Leo Kylätaskun esittämän ponnen: ”Valtuustoryhmät esittävät, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään, mutta että suunnitelma päivitetään vuoden 2023 aikana, yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.