Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 25.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jonna Forsblom befrielse från uppdraget som ersättare i finskspråkiga utbildningssektionen och välja Hanna Virtanen som ny ersättare i stället för henne.

Tillsättande av tjänsten som stadsutvecklingsdirektör

Efter omröstning beslutade stadsfullmäktige förflytta Dan Mollgren i enlighet med 24 § i tjänsteinnehavarlagen från tjänsten som stadsplaneringschef till tjänsten som stadsutvecklingsdirektör. I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Ilkka Luusuas förslag med rösterna 44–7. Ilkka Luusua föreslog att Pekka Söyrilä förflyttas till tjänsten som stadsutvecklingsdirektör.

Ändring av biträdande stadsdirektörens tjänsteutövningsskyldighet

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att biträdande stadsdirektörens tjänsteutövningsskyldighet ändras enligt beslutsförslaget fr.o.m. 1.1.2023. Tjänstebeteckningen och övriga villkor för tjänsteförhållandet förblir oförändrade.

Ändring av bildningsdirektörens tjänsteutövningsskyldighet

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att bildningsdirektörens tjänsteutövningsskyldighet ändras enligt beslutsförslaget fr.o.m. 1.1.2023. Tjänstebeteckningen och övriga villkor för tjänsteförhållandet förblir oförändrade.

Välfärdsplan för barn och unga

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna välfärdsplanen för barn och unga. Stadsfullmäktige beslutade ytterligare godkänna Leo Kylätaskus kläm: fullmäktigegrupperna föreslår att välfärdsplanen för barn och unga godkänns men att välfärdsplanen uppdateras under året 2023 i samarbete med välfärdsområdet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.