Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar tjänsten som stadsutvecklingsdirektör

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar måndagen den 15 januari besättandet av tjänsten som stadsutvecklingsdirektör. Stadsdirektören föreslår för stadsstyrelsen att arkitekt Dan Mollgren förflyttas från tjänsten som stadsplaneringschef till tjänsten som stadsutvecklingsdirektör. Meningen är att stadsfullmäktige beslutar om besättandet av tjänsten vid mötet den 25 januari.

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadens organisation och förvaltningsstadga ändrades i början av året som en följd av välfärdsområdesreformen. I den nya organisationen finns en sektor för stadsutveckling. Den valda stadsutvecklingsdirektören blir direktör för sektorn.

Målet var att de nya poster som bildas i samband med organisationsreformen besätts genom intern förflyttning eller intern rekrytering. Intern rekrytering för tjänsten som stadsutvecklingsdirektör skedde i månadsskiftet november-december. De tjänsteinnehavare hos staden med behörighet som stadsstyrelsen har beslutat om har kunnat anmäla sig till tjänsten.

– På basis av sökandenas förmåga, kunskaper och kompetens enligt intervjuerna och ansökningarna kan man fastställa att Dan Mollgren är den mest meriterade av sökandena och att han har de bästa förutsättningarna att framgångsrikt sköta tjänsten som stadsutvecklingsdirektör, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Arkitekt Dan Mollgren har varit stadsplaneringschef vid Borgå stad sedan år 2019. Dessförinnan har han bland annat arbetat vid Helsingfors stads stadsmiljösektor som projektchef för Böle-projektet, i Esbo stad och Sibbo kommun med arbetsuppgifter inom markanvändningsplanering och planläggning samt uppdrag i arkitektbyråer.