Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 25.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunkistrategia vuosille 2022–2025

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä Porvoon kaupunkistrategian vuosille 2022–2025. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi muutosta kaupunginhallituksen esitykseen.

Kaupunginvaltuusto päätti äänin 29–22 hyväksyä Pasi Siltakorven esityksen: Sivulla 14 virke “Suojelemme vesistöjä sekä vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä” muutetaan muotoon: “Suojelemme vesistöjä, soita ja metsiä. Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä myös osana rakennettua ympäristöä.”

Kaupunginvaltuusto päätti äänin 33–18 hyväksyä Kevin Servinin esityksen: Sivulle 9 lisätään lause ”Porvoon lumo- ja pitovoima tulee huomioida kaupungin kasvaessa.”

Tonttien yleiset luovutusehdot ja -hinnat 1.9.2022 – 31.8.2023

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot hyväksytään noudatettaviksi 1.9.2022 alkaen 31.8.2023 saakka.

Juha Kittilä esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuusto päätti äänin 28–23 jatkaa asian käsittelyä.

Talousarviomuutoksia vuoden 2022 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2022 talousarvioon seuraavat muutokset:
• Henkilöstön palkitsemiseen myönnetään konsernihallintoon 1 000 000 euron lisämääräraha.
• Uusien virkojen palkkakustannuksiin myönnetään 95 000 euron lisämääräraha konsernihallintoon.
• Työllisyyden kuntakokeiluun myönnetään 110 000 euron lisämääräraha omavalmentajien sejä omavalmentaja-työluotsien rekrytointiin.
• Kuntatekniikalle myönnetään 380 000 euron lisämääräraha Domargårdin urakalle.
• Ympäristöterveydenhuollolle myönnetään 100 000 euron lisämääräraha toimistonhenkilöstön kustannuksiin.
• Kuntatekniikan kuorma-autoinvestoinnille myönnetään 40 000 euron lisämääräraha.
• Yhteisöveron tuottoarviota korotetaan 13 miljoonalla eurolla 48 miljoonaan euroon.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.