Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 25.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadsstrategin för åren 2022–2025

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar godkänna Borgå stadsstrategi för åren 2022–2025. Stadsfullmäktige godkände två ändringar till stadsstyrelsens förslag.


Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 29–22 godkänna Pasi Siltakorpis förslag: Sivulla 14 virke “Suojelemme vesistöjä sekä vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä” muutetaan muotoon: “Suojelemme vesistöjä, soita ja metsiä. Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä myös osana rakennettua ympäristöä.”

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 33–18 godkänna Kevin Servins förslag: Sivulle 9 lisätään lause ”Porvoon lumo- ja pitovoima tulee huomioida kaupungin kasvaessa.”

Allmänna tomtöverlåtelsevillkor och priser 1.9.2022-31.8.2023

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning att tomtöverlåtelsepriserna och de allmänna tomtöverlåtelsevillkoren godkänns att gälla från 1.9.2022 till 31.8.2023.

Juha Kittilä föreslog att ärendet återremitteras till ny beredning. Stadsfullmäktige beslutade med rösterna 28–23 fortsätta behandlingen av ärendet.

Budgetändringar i budgeten för år 2022

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna följande ändringar i budgeten för 2022:
• Koncernförvaltningen beviljas ett tilläggsanslag på 1 000 000 euro för belöning av personalen.
• Koncernförvaltningen beviljas ett tilläggsanslag på 95 000 euro för personalkostnader som de nya tjänsterna medför.
• Kommunförsöket med ankytning till sysselsättnings beviljas ett tilläggsanslag på 110 000 euro för rekrytering av egentränare samt egentränare-arbetslotser.
• Kommuntekniken beviljas ett tilläggsanslag på 380 000 euro för entreprenaden i Domargård.
• Miljöhälsovården beviljas ett tilläggsanslag på 100 000 euro för byråpersonalkostnader.
• Kommunteknikens lastbilsinvestering beviljas ett tilläggsanslag på 40 000 euro.
• De uppskattade årliga intäkterna från samfundsskatten höjs med 13 miljoner euro till 48 miljoner euro.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.