Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 26.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2023

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 7,11 %. Vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit vahvistettiin seuraavasti:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
  • vakituiset asuinrakennukset 0,50 %
  • muut asuinrakennukset 1,30 %
  • rakentamaton rakennuspaikka, ei määrätty
  • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
  • voimalaitos 3,10 %

Talousarviomuutoksia vuoden 2022 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että vuoden 2022 talousarvion kunnallisveron tuotto korotetaan 218,7 miljoonaan euroon, yhteisöveron tuotto korotetaan 68 miljoonaan euroon, sosiaali- ja terveystoimelle myönnetään kuuden miljoonan euron lisämääräraha, sivistystoimelle kahden miljoonan euron lisämääräraha, konsernihallinnolle kahden miljoonan euron lisämääräraha ja pelastustoimelle 130 000 euron lisämääräraha.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä sekä eräitä tartuntatautilain valvontatehtäviä koskeva kuntien yhteistoimintasopimus

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä yhteistoimintasopimuksen ympäristöterveydenhuollon tehtävien sekä mahdollisen tartuntatautilain nojalla tehtävän valvonnan järjestämiseksi.

Lisäksi todetaan, että Porvoon kaupunginvaltuusto on päätöksessään linjannut, että rakennus- ja ympäristölautakunnan nimi muutetaan lupa- ja valvontalautakunnaksi 1.1.2023 alkaen myöhemmin tänä vuonna tehtävällä hallintosäännön muuttamista koskevalla erillisellä päätöksellä. Lautakunnan nimen muuttaminen ei edellytä nyt päätettävänä olevan sopimuksen muuttamista, vaan sopimuksessa olevat maininnat rakennus- ja ympäristölautakuntaan katsotaan nimen muuttamisen jälkeen viittaavan lupa- ja valvontalautakuntaan.

Itä-Uudenmaan kunnat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo ovat valmistelleet kuntalain mukaista yhteistoimintasopimusta ympäristöterveydenhuoltoon sisältyvien tehtävien sekä tartuntatautilain nojalla tehtävän valvonnan järjestämiseksi siten, että vastuukuntana toimii Porvoo. Uusi yhteistoimintasopimus korvaa vastaavat voimassa olevat sopimukset.

Uuden yhteistoimintasopimuksen myötä Myrskylän ja Pukkilan kunnat liittyvät yhteistoiminta-alueeseen ja Lapinjärven kuntaa koskevan sopimuksen hallinta siirtyy Lapinjärven kunnalle

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.