Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 27.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Apulaiskaupunginjohtajan virka

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti filosofian lisensiaatti Fredrick von Schoultzin apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2025–31.12.2031.
Apulaiskaupunginjohtajan virkaa haki määräaikaan 12.3.2024 mennessä yksi hakija, apulaiskaupunginjohtaja, FL Fredrick von Schoultz, joka täyttää viran kelpoisuusehdot.
Apulaiskaupunginjohtajan kanssa solmitaan johtajasopimus. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.


Uuden jäsenen valitseminen ruotsinkieliseen koulutusjaostoon

Kaupunginvaltuusto valitsi Seppo Ijäksen uudeksi varajäseneksi ruotsinkieliseen koulutusjaostoon Zacharias Smounin tilalle.


Toimivallan siirtämispäätökset

Esitys päätettiin yksimielisesti palauttaa uuteen valmisteluun.