Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 27.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Tjänsten som biträdande stadsdirektör

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att välja filosofie licentiat Fredrick von Schoultz till biträdande stadsdirektör för en sju års tidsbestämd period som är 1.1.2025–31.12.2031.
Tjänsten som biträdande stadsdirektör söktes inom utsatt tid av en sökande. Sökande är biträdande stadsdirektör, FL Fredrick von Schoultz, som uppfyller tjänstens behörighetsvillkoren.
Ett direktörsavtal ska ingås med biträdande stadsdirektören.

Den som valts till tjänsten ska lämna ett godtagbart hälsointyg före sitt tjänstetillträde.


Val av en ny ledamot för svenska utbildningssektionen

Stadsfullmäktige valde enhälligt Seppo Ijäs som ny ersättare för Zacharias Smouni till svenska utbildningssektion.

Delegeringsbesluten

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att återremittera ärendet för ny beredning.