Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 28.10.2020

Talousarviomuutoksia vuoden 2020 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 talousarvioon myönnetään 9 miljoonan euron lisämääräraha. Lisäksi talousarvion 2020 valtionosuustuloihin lisätään 8,3 miljoonaa euroa ja kunnallisveron tuottoa alennetaan 4 miljoonalla eurolla. Talousarviomuutosten jälkeen tilikauden ylijäämä 2020 olisi noin 1,1 miljoonaa euroa.

Koronavirusepidemia on heikentää verotulojen kertymää selvästi vuonna 2020. Myös kunnallisveron tuotto heikkenee selvästi, erityisesti mittavien lomautusten vuoksi. Valtio tukee koronatilanteen takia kuntia ja sairaanhoitopiirejä, ja tämä lisää valtionosuustuloja.

Sosiaali- ja terveystoimen taloutta on seurattu tarkasti vuoden 2020 aikana. Jo vuoden alussa oli selvää, että talousarvio ei tule kattamaan kaikilta osin nousevia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Lisäksi koronavirusepidemia on kasvattanut kustannuksia merkittävästi. Keväällä 2020 tehtiin talousarviomuutos, jolla kohdistettiin sosiaali- ja terveystoimelle 2,2 miljoonaa euroa. Erilaisia ennustemalleja vuoden 2020 talouden toteumasta on tehty, ja tämänhetkinen ennuste osoittaa arviolta yhdeksän miljoonan euron määrärahantarvetta loppuvuodelle.

Suurin määrärahantarve koko toimialalla kohdistuu palveluiden ostoon ja henkilöstömenoihin. Koronaviruksen aiheuttamat suorat lisäkustannukset muodostavat noin 2,5 miljoonaa euroa määrärahan tarpeesta. Epäsuorasti koronavirukseen liittyviä kustannuksia on kuitenkin huomattavasti enemmän, kun korona on vaikuttanut laajalti toimialan toimintaan ja työtehtäviin.

Lapsi- ja perhepalveluiden lisämäärärahan tarpeen ennustetaan olevan noin 500 000 euroa. Ylitys kohdistuu lastensuojelun avohuoltoon, laitoshoitoon ja jälkihuoltoon. Kestävän talouden ohjelman säästöt alentavat lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisylitystä. Aikuisten palveluissa talousarvion ennustetaan ylittyvän noin 2,2 miljoonaa euroa. Keskeisimmät ylitykset löytyvät terveysasemalta ja hoitotarvikkeista. Vanhus- ja vammaispalveluiden ennustetaan ylittävän talousarvion noin 4,2 miljoonalla eurolla. Ylityksestä jopa 30 prosenttia on koronasta johtuvaa. Keskeisimmät ylitykset ovat henkilöstökuluissa (2,2 miljoonaa euroa), palveluasumisessa, erityishuollon avopalveluissa, hoitotarvikkeissa ja vuokrissa. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän noin 3,2 prosentilla eli noin kahdella miljoonalla eurolla talousarviosta.

Kaupunkistrategian mittariston päivitys 2020

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunkistrategian mittariston täydennetyn päivityksen kaupungin verkkosivuilla julkaistavana seurantaraporttina.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esitysten mukaisesti.