Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 28.4.2021

Asumisen ohjelma 2030

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysten jälkeen asumisen ohjelman vuodelle 2030. Kaupunginvaltuusto äänesti kuusi kertaa käsittelyn aikana. Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt yhtään muutosta kaupunginhallituksen esitykseen. Esitykset ja äänestykset liitteessä.

Asumisen ohjelma linjaa, kuinka kaupunki luo edellytyksiä tavoitteelliselle asuntotuotannolle, ilmastoviisaaseen asumiseen sekä asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Asumisen ohjelma on yksi konserninohjauksen välineistä, ja se ohjaa omalta osaltaan asioiden valmistelua ja päätöksentekoa Porvoon kaupungissa. Asumisen ohjelmassa käsitellään asuntoasioiden nykytilaa, kaupungin strategian edellytyksiä asuntopolitiikalle sekä asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä ohjelmakaudelle 2020–2030.

Aloitteiden käsittelyn tehostaminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen.