Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 28.4.2021

Programmet för boende 2030

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar godkänna programmet för boende 2030. Stadsfullmäktige röstade sex gånger under behandlingen av ärendet. Stadsfullmäktige godkände inga ändringar i programmet. Förslag och omröstningsresultat i bilagan.

I Borgå stads program för boende drar man upp riktlinjer hur staden kan skapa förutsättningar för en målinriktad bostadsproduktion, klimatsmart boende samt stöd för boendenas välmående. Programmet för boende är ett av koncernstyrningens verktyg och det styr för sin del beredningen av ärendena och beslutsfattandet i Borgå stad. I programmet behandlas nuläget i bostadsärendena, stadens strategiska förutsättningar för bostadspolitik samt bostadspolitiska mål och åtgärder för programperioden 2020-2030.

Förslag (på finska)

Omröstningsresultat (på finska)

Effektivare behandling av motioner

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt godkänna stadsstyrelsens förslag.