Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 29.1.2020

Itäisen alueen sivistyspalvelut

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä Markku Välimäen esityksen: ”Itäisen alueen koulutuspalveluista valtuusto päättää siten, että tehdään suunnitelma, jonka mukaan sekä Sannäs skola että Ilolan koulu säilytetään. Ne kunnostetaan tarvittavilta osin ja hankitaan täydentävästi siirrettäviä lisäosia kouluille. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä tilajohdon ja sivistystoimen kesken. Hankkeen etenemisestä raportoidaan sivistyslautakunnalle.”

Kaupunginvaltuusto äänesti kaksi kertaa asian käsittelyn aikana. Ensimmäisessä äänestyksessä Markku Välimäen esitys voitti Joonas Dachingerin esityksen äänin 26–25. Joonas Dachinger esitti, että ”perustetaan kylärakenneohjelman mukaisesti kaksikielinen sivistyskeskus, peruskoulun 1–6 luokat molemmille kieliryhmille, Ilolaan. Ilolan sivistyskeskukseen tarvittavat uudet rakennukset tulisi ensisijaisesti pyrkiä rakentamaan siirrettävistä elementeistä. Epoon koulua koskeva ratkaisu käsitellään erikseen, kun Epoon koulua ja Epoon päiväkotia koskevat selvitystyöt ovat valmistuneet.”

Toisessa äänestyksessä Markku Välimäen esitys voitti kaupunginhallituksen esityksen äänin 27–24. Kaupunginhallituksen esitti, että itäisen Porvoon alueen sivistyspalvelut turvataan toteuttamalla kaksikielinen, siirrettävistä elementeistä tehty sivistyskeskus (luokat 1–6 molemmille kieliryhmille). Sivistyskeskuksen sijaintipaikka on Sannainen. Sivistyskeskukseen ohjataan kaikki itäisen alueen lapset. Epoon koulua koskeva ratkaisu sisältyy itäisen alueen sivistyskeskuksen kokonaisuuteen.

Ero luottamustoimesta

Valtuusto päätti yksimielisesti myöntää Teppo Lindhille eron suomenkielisen koulutusjaoston varajäsenyydestä ja valita Annamari Larken uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen.

Valtuusto päätti yksimielisesti myöntää Heidi Hernetkoskelle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valita Hanna Backändan uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen.

Asemankaava, Ölstensin portti

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä asemakaavan 537, Ölstensin portti, 31. kaupunginosa, korttelit 3222-3224 sekä katu- ja erityisalueet.

Asemakaava-alue sijaitsee Ölstensissä, Pienteollisuustien varrella Helsingintien ja Urakoitsijatien välissä, noin 5 kilometriä länteen Porvoon keskustasta. Asemakaava muodostuu yhdestä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta ja kahdesta liikerakennusten korttelialueesta.

Rakennusoikeutta on osoitettu kahteen liikerakennusten korttelialueeseen 3875 k-m². Teollisuusrakennusten korttelialueen rakennusoikeus on 3498 k-m².

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.