Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 29.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Erot luottamustoimista

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Linda Sundelinille vapautuksen ruotsinkielisen koulutusjaoston jäsenyydestä ja valita Brita Andersson jäseneksi hänen tilalleen. Valtuusto valitsi Brita Anderssonin myös jaoston uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Krista Hummastenniemelle vapautuksen lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä ja valita Sirpa Hanskan jäseneksi hänen tilalleen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Riikka Lintukankaalle vapautuksen kaupunkikehityslautakunnan varajäsenyydestä ja valita Siru Nykäsen uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.