Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 29.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Linda Sundelin befrielse från förtroendeuppdraget som vice ordförande i svenskspråkiga utbildningssektionen och välja Brita Andersson som ledamot i stället för henne. Stadsfullmäktige valde Brita Andersson också som vice ordförande till sektionen.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Krista Hummastenniemi befrielse från uppdraget som ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden och välja Sirpa Hanska i stället för henne.

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Riikka Lintukangas befrielse från uppdraget som ersättare i stadsutvecklingsnämnden och välja Siru Nykänen i stället för henne.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.