Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 29.5.2024

Porvoon kehäsymboli.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Kari Kivekkäälle vapautuksen lupa- ja valvontalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Ilkka Luusuan uudeksi jäseneksi hänen tilalleen.

Jäsenten valitseminen työllisyysalueen lautakuntaan

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti nimetä seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä työllisyysalueen lautakuntaan:

  • Askola: jäsen Ari Forsberg, varajäsen Anne Lampinen
  • Lapinjärvi: jäsen Minna Alatalo, varajäsen Päivi Lempiö
  • Loviisa: jäsen Pamela Stenberg, varajäsen Katri Haverinen, jäsen Pertti Lohenoja, varajäsen Kari Hagfors
  • Myrskylä: jäsen Elmeri Nieminen, varajäsen Niko Fabritius
  • Pukkila: jäsen Kaisa Levälampi, varajäsen Tommi Maasilta
  • Porvoo: jäsen Hilding Mattsson, varajäsen Elin Blomqvist-Valtonen, jäsen Jari Ilkka, varajäsen Tapio Törmä, jäsen Jenna Perokorpi, varajäsen Mirja Suhonen

Laskennallisen taseyksikön perustaminen TE-palveluita varten ja siihen liittyvät talousarviomuutokset

Asia otettiin pois esityslistalta.

Kokonniemen liikuntakeskus

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että Kokonniemen liikuntakeskushanke toteutetaan vaihtoehto C2 mukaisella tavalla seuraavalla lisäyksellä: pääjäähalliin tehdään varaus lisätä katsomokapasiteettia alun perin suunnitellusta 1200 paikasta 300 hengen seisomakatsomolla. Toista jäähallia laajennetaan alun perin suunnitellusta siten, että kaukalon ympärille sopii vähintään vastaavat katsomotilat kuin nykyisessä nuorisohallissa on tällä hetkellä. Alustavan arvion mukaan näiden kustannusvaikutus olisi noin 0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa tehdään liikuntakeskuksen investointivaihetta koskeva toimeksiantosopimus.

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 35–15 (1 poissa) hylätä Markku Välimäen esittämän toimenpidealoitteen: ”Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa tehtävän toimeksiantosopimuksen koskien liikuntakeskuksen investointivaihetta edellyttää kaupunginvaltuusto, että kaupunginhallitus asettaa tätä vaihetta kaupunginhallituksen tueksi erillisen tukiryhmän, johon valitaan myös käyttäjien edustus.”

Porvoon joukkoliikenteen palvelutaso

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että joukkoliikenteen palvelutason osalta kaupunki tavoittelee vaihtoehdon “maltillinen ja kehitetty” mukaista sisältöä ja palvelun tuotantoa, kun talousohjelmaa rakennetaan vuosille 2024–2027, kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Kevin Servinin esityksen äänin 47–3 (1 poissa). Kevin Servin esitti, että valtuusto hyväksyy maltillisen mallin.

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027 kaupunginhallituksen esityksen mukaisena.

  • Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Leo Kylätaskun esityksen äänin 37–12 (2 poissa). Leo Kylätasku esitti, että (sivu 20, elinvoiman toimiala) ”luovutaan vapaa-aikapalveluiden säästötoimenpiteestä ”luovutaan liikuntapaikanhoitajien loma-ajan lomittajasta”, kokonaissäästösummaltaan 7500 euroa.”
  • Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Kevin Servinin esityksen äänin 44–5 (2 poissa). Kevin Servin esitti, että ”poistetaan sivulta 14 merkintä hulevesimaksusta ja sivulta 15 hulevesimaksua koskeva tekstiosuus.”
  • Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Kari Pauloahon esityksen äänin 45–4 (2 poissa). Kari Pauloaho esitti, että sivulle 13 lisätään: ”rahoitusjohto valmistelee listauksen valtuustolle Porvoon ei-lakisääteisistä palveluista ja niihin panostetuista summista vuoden 2024 aikana. Näin valtuuston käytössä olisi tarvittaessa selkeä listaus mahdollista lisäsäästökohteista.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.