Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 29.5.2024

Porvoon kehäsymboli.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Kari Kivekäs befrielse från uppdragen som ledamot i tillstånds- och tillsynsnämnden och välja Ilkka Luusua som en ny ledamot i stället för honom.

Val av ledamöter till nämnden för sysselsättningsområdet

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt utse följande ledamöter och deras personliga ersättare i nämnden för sysselsättningsområdet:

  • Askola: ledamot Ari Forsberg, ersättare Anne Lampinen
  • Lapinjärvi: ledamot Minna Alatalo, ersättare Päivi Lempiö
  • Loviisa: ledamot Pamela Stenberg, ersättare Katri Haverinen, ledamot Pertti Lohenoja, ersättare Kari Hagfors
  • Myrskylä: ledamot Elmeri Nieminen, ersättare Niko Fabritius
  • Pukkila: ledamot Kaisa Levälampi, ersättare Tommi Maasilta
  • Porvoo: ledamot Hilding Mattsson, ersättare Elin Blomqvist-Valtonen, ledamot Jari Ilkka, ersättare Tapio Törmä, ledamot Jenna Perokorpi, ersättare Mirja Suhonen

Inrättande av en kalkylmässig balansenhet för AN-tjänster och därtill hörande budgetändringar

Ärendet togs bort från föredragningslistan.

Kokon idrottscentrum

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att projektet för Kokon idrottscentrum genomförs på det sätt som anges i alternativ C2 med följande tillägg: För huvudishallen görs en reservation för att öka publikkapaciteten från de ursprungligen planerade 1200 platserna med ytterligare en läktare med 300 ståplatser. Den andra ishallen utvidgas från sin ursprungliga design för att ge minst lika många publikplatser runt rinken som för närvarande finns i den befintliga ungdomshallen. En preliminär uppskattning av kostnadseffekten av dessa åtgärder är cirka 0,5 MEUR. Stadsfullmäktige beslutade ytterligare att man med Kokonniemen liikuntakeskus Oy ingår ett uppdragsavtal om investeringsfasen för idrottscentret.

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 35–15 (1 borta) förkasta Markku Välimäkis åtgärdsmotion: ”Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa tehtävän toimeksiantosopimuksen koskien liikuntakeskuksen investointivaihetta edellyttää kaupunginvaltuusto, että kaupunginhallitus asettaa tätä vaihetta kaupunginhallituksen tueksi erillisen tukiryhmän, johon valitaan myös käyttäjien edustus.”

Godkännande av servicenivån på kollektivtrafiken 2025–2027

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning att staden strävar efter en servicenivå och tjänsteproduktion i linje med alternativet “måttlig och utvecklat” när det ekonomiska programmet för åren 2026–2027 utarbetas enligt stadsstyrelsens förslag.

I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Kevin Servins förslag med rösterna 47–3 (1 borta). Kevin Servin förslog att stadsfullmäktige godkänner den måttliga modellen.

Upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans

Efter omröstningar beslutade stadsfullmäktige godkänna programmet för produktivitet och balans i ekonomin 2024–2027 enligt stadsstyrelsens förslag.

  • I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Leo Kylätaskus förslag med rösterna 37–12 (2 borta) . Leo Kylätasku föreslog att: ”luovutaan vapaa-aikapalveluiden säästötoimenpiteestä ”luovutaan liikuntapaikanhoitajien loma-ajan lomittajasta”, kokonaissäästösummaltaan 7500 euroa.”
  • I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Kevin Servins förslag med rösterna 44–5 (2 borta). Kevin Servin förslog att ”poistetaan sivulta 14 merkintä hulevesimaksusta ja sivulta 15 hulevesimaksua koskeva tekstiosuus.”
  • I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Kari Pauloahos förslag med rösterna 45–4 (2 borta). Kari Pauloaho förslog att man tillägger till sidan 13: ”rahoitusjohto valmistelee listauksen valtuustolle Porvoon ei-lakisääteisistä palveluista ja niihin panostetuista summista vuoden 2024 aikana. Näin valtuuston käytössä olisi tarvittaessa selkeä listaus mahdollista lisäsäästökohteista.”

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.