Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 30.8.2023

Porvoon kehäsymboli.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Emilia Mattsson Nortamolle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja konsernijaoston varajäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto valitsi Malin Lönnrothin uudeksi varajäseneksi hänen tilalleen kaupunginhallitukseen ja konsernijaostoon.

Talousarviomuutoksia vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

  • Kaupunkikehityksen toimialan tuloarviota vähennetään 3 miljoonaa euroa maanmyyntien tulojen vähentymisen takia.
  • Konsernipalvelujen toimialan toimintakuluihin lisätään 2,5 miljoonaa euroa kattamaan viivästyneesti saapuneita sosiaali- ja terveydenhoidon ja pelastuslaitoksen laskuja, sekä pelastuslaitoksen kaluston luovuttamiseen liittyvää luovutustappiota.
  • Kaupunkikehityksen toimialan kiinteän omaisuuden investointimäärärahoihin lisätään 2,5 miljoonaa euroa.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2023

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 2/2023.

Itä-Uudenmaan kuntien ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen välinen strategisen yhteistyön sopimus

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kuntien ja hyvinvointialueen sopimuksen strategisesta yhteistyöstä.

Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyö tapahtuu yhteisen asiakastyön lisäksi yhteisissä moniammatillisissa operatiivisen työn verkostoissa sekä johtotason ja poliittisen johdon välisissä yhteisissä foorumeissa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.