Siirry sisältöön

Osavuosiraportti 2/2023: Kaupunkistrategia toteutuu enimmäkseen suunnitellusti, vaikka rakentamisen heikko suhdanne alkaa näkymään

Kaupunkistrategia toteutuu enimmäkseen suunnitellusti ja talousarvion mukaisena, ilmenee Porvoon kaupungin vuoden toisesta osavuosiraportista. Raportin yhteydessä on julkaistu kaupungin strategiamittareiden tuorein tilanne.

Kaupunkimaisemaa.

– Strategiamittareiden osoittamaa, pääosin positiivista kehityssuuntaa, voidaan pitää erityisen hyvänä tuloksena haastavassa toimintaympäristössä, toteaa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

– Vaikka inflaatio, kunta-alan palkkaratkaisu ja tietyt haasteet materiaalien saatavuudessa ovat aiheuttaneet kustannuspaineita, kaupungin talous on vuoden ensimmäisen puoliskon aikana pysynyt tasapainossa ja strategiset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Pitää myös muistaa, että kyseessä on ensimmäinen toimintavuosi kaupungin uudella toimintarakenteella.

Talousarvio toteutuu pääosin suunnitellusti

Kaupungin vuosikate tammi-kesäkuun jälkeen oli noin 32,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 21,4 miljoonaa euroa. Kaupunki on saanut alkuvuodesta kertaluonteisia verotuloja vanhoilta verovuosilta, joten verotulot painottuvat alkuvuoteen. Kaupungin ylijäämän ennustetaan olevan vuoden lopussa talousarvion mukaisesti noin kymmenen miljoonaa euroa.

Kaupungin toimintamenot tammi-kesäkuulta olivat yhteensä noin 115,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 50,6 prosenttia koko vuoden talousarviomenoista. Kaupungin uusien toimialojen menokehitys oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla melko yhtenäistä ja talousarvion mukaista. Kasvun ja oppimisen toimintakulut yhteensä tammi-kesäkuulta olivat noin 63,5 miljoonaa euroa, kaupunkikehityksen noin 12,6 miljoonaa euroa, elinvoiman toimialan noin 18,8 miljoonaa euroa ja konsernipalveluiden noin 21 miljoonaa euroa.

Kaupunki on kesäkuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 91 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 67 miljoonaa euroa, yhteisöveron 22,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,4 miljoonaa euroa.

Maanmyyntitulot jäämässä odotettua pienemmiksi

Toimintatulojen odotetaan kehittyvän pääosin talousarvion mukaisesti talousarviossa muilta osin, mutta kaupunkikehityksen maanmyyntitulojen odotetaan jäävän nykyisen markkinatilanteen johdosta talousarvioon budjetoidusta summasta noin 3 miljoonaa euroa.

– Rakentamisen heikko suhdanne näkyy myös kaupungin toiminnassa. Asuntotuotanto on hiljentynyt ja myönnettyjen rakennuslupien määrä on laskenut. On selvää, että heikko tilanne näkyy myös kaupungin maanmyyntituloissa, toteaa kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren.

– Porvoo ei ole irrallaan maailmasta, ja strategian mittareiden tuloksiin vaikuttavatkin kaupungin toimien lisäksi myös globaalit ilmiöt. Väestökasvutavoitteeseen ei ole päästy aikana, kun korkojen ja energian hinnat ovat nousseet ja Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut globaalia epävarmuutta ja raaka-aineiden toimitusvaikeuksia.

– Kaupungin keskeiset hankkeet, kaavoitus ja maankäytön suunnittelu tähtäävät kuitenkin suhdanteiden yli ja haastavassakin tilanteessa Porvoon väkiluku on ollut kasvussa, vaikka loppuvuosi ainakin näyttää edelleen haasteelliselta, Mollgren jatkaa.

Korkotuotot kasvussa

Investointimenot olivat vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana noin 12 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 34,5 miljoonaa euroa. Investointien toteumaprosentti on siten noin 34,8. Investoinnit ovat pääsääntöisesti toteutumassa.

Kaupungin lainakanta oli kesäkuun lopussa noin 80,7 miljoonaa euroa. Lainakannan ei odoteta kasvavan loppuvuoden aikana. Koko lainakanta on kiinteäkorkoista lainaa, ja lainasalkun keskikorko on noin 0,33 prosenttia.

– Alkuvuoden aikana kaupungin kassatilanne on ollut hyvä, joten kassasta on sijoitettu varoja määräaikaistalletuksiin. Kaupungin korkotuotot tulevatkin kasvamaan verrattuna viime vuosien tasoon arviolta noin 0,7 miljoonaa euroa, toteaa rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin osavuosiraporttia 2/2023 elokuun 21. päivä ja valtuusto elokuun lopussa.