Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 31.8.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti todeta Charlotta Savinin luottamustoimen sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajana päättyneeksi vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. Valtuusto valitsi Gia Mellin-Kranckin uudeksi varapuheenjohtajaksi lautakuntaan.

Talousarviomuutoksia vuoden 2022 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että kaupunkikehityslautakunnalle myönnetään vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 800 000 euron suuruinen lisämääräraha käytettäväksi kiinteän omaisuuden hankintaan.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että vuoden 2022 talousarvioon myönnetään kuntatekniikalle
400 000 euron lisämääräraha linja-autovuorojen hankintaan.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2022

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 2/2022.

Kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena. Koronan ja kiihtyneen inflaation takia toimialojen talousarviomäärärahoja on todennäköisesti tarpeen korottaa loppuvuoden aikana.

Toimintamenot ovat kasvaneet vuoden ensimmäisen kahden neljänneksen aikana. Kaupungin toimintamenot yhteensä kasvoivat noin 7,5 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toimintamenoja kertyi yhteensä noin 207,0 miljoonaa euroa, joten menojen kasvuvauhti oli 3,8 prosenttia.

Kaupunki on kesäkuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 166,2 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 120,1 miljoonaa euroa, yhteisöveron 44,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,8 miljoonaa euroa. Kunnallisveron koko vuoden tuottoarvio on alentunut, koska heinäkuussa kunnille tehtiin negatiivinen veronoikaisu. Kaupungin yhteisöveron tuotto puolestaan on ollut ennakoitua parempaa.

Kaupungin valtionosuustuloja on tilitetty kesäkuuhun mennessä noin 32,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuustuloihin ei ennakoida suuria muutoksia vuoden aikana.

Kaupungin vuosikate oli vuoden toisen neljänneksen jälkeen noin 44,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 32,5 miljoonaa euroa. Talousarviossa vuosikate on noin 35,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 11,4 miljoonaa euroa. Loppuvuoden osalta kaupungin talouden kehitys on epävarmaa, mutta talousarvion vuosikate ja tulos näyttävät tässä vaiheessa vuotta edelleen realistisilta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.