Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunginjohtajan virka

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita VTM, KTM Jukka-Pekka Ujulan kaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 22.9.2023-21.9.2030. Kaupunginjohtajan kanssa solmitaan johtajasopimus.

Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujulan määräaikainen virkakausi päättyy 21.9.2023. Kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa on todettu, että viranhakuprosessi aloitetaan viimeistään vuotta ennen virkakauden päättymistä.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Katja Paasoselle vapautuksen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä sekä tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valita Sonja Perttulan uudeksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan hänen tilalleen.

Kaupunkistrategian mittaristo

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä kaupunkistrategian mittariston vuosille 2022–2025 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Kevin Servinin esityksen äänin 42–9. Kevin Servin esitti, että mittari ”suojellun metsän osuus” poistetaan mittaristosta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.