Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 28.9.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Tjänsten som stadsdirektör

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt välja PM, EM Jukka-Pekka Ujula till stadsdirektör för en sju års period som är 22.9.2023-21.9.2030. Ett direktörsavtal ska ingås med stadsdirektören.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas tidsbegränsade ämbetstid slutar 21.9.2023. Det konstateras i stadsdirektörens direktörsavtal att rekryteringsprocessen för tillsättande av tjänsten inleds senast ett år före ämbetstidens slut.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Katja Paasonen befrielse från uppdraget som ersättare i stadsfullmäktige och som ersättare i revisionsnämnden samt välja Sonja Perttula som en ny ersättare till revisionsnämnden i stället för henne.

Indikatorerna i stadsstrategin

Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning godkänna indikatorerna i stadsstrategin för åren 2022–2025 enligt stadsstyrelsens förslag.

I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Kevis Servins förslag med rösterna 42–9. Kevin Servin föreslog att indikatorn ”andelen skyddad skog” tas bort från indikatorerna.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.