Siirry sisältöön

Kaupunki kutsuu sidosryhmätilaisuuteen osana ilmasto- ja ympäristöohjelman valmistelutyötä

Porvoon kaupunki järjestää kaupungin metsien käyttöön ja hoitoon liittyvän sidosryhmätilaisuuden kaupungintalon valtuustosalissa (Raatihuoneenkatu 9, toinen kerros) torstaina 16. helmikuuta kello 17 alkaen.

Ihminen metsässä.

Sidosryhmiin kuuluvien yhdistysten ja järjestöjen edustajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen alla olevan linkin kautta. Ilmoittautuminen sulkeutuu keskiviikkona 8. helmikuuta kello 15.
Tilaisuuteen mahtuu mukaan 70 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.


Sidosryhmätilaisuuden ohjelma:
17:00 Ovet avautuvat
17:30 Ilmasto- ja ympäristöohjelman päivitys, kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta
17:40 Yleiskaavan vaikutus, yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio
17:50 Luonnonsuojelutilanne Porvoossa, ympäristönsuojelutarkastaja Arto Lankinen
18:00 Metsäsuunnittelun mahdollisuudet ja vaikuttavuus, metsätalousinsinööri Tommi Laakkonen
18:45 Loppukeskustelu ja tilaisuuden yhteenveto
19:00 Tilaisuus päättyy


Kaupunkistrategia ohjaa kaupungin metsätyötä

Porvoon kaupunki on kaupunkistrategiassaan asettanut kunnianhimoiset ilmasto- ja ympäristötavoitteet. Kaupunki tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä, suojelee vesistöjä, soita ja metsiä sekä vaalii luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä. Osana ilmasto- ja ympäristötyötä kaupunki haluaa myös kannustaa alueemme yrityksiä ja asukkaita sekä muita sidosryhmiä tekemään ilmastoviisaita ratkaisuja ja arjen tekoja.
– Porvoon kaupungin ilmasto-ohjelma päivitetään vuoden 2023 aikana. Samalla päivitetään kaupungin ympäristöohjelma ja nämä kaksi ohjelmaa yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Osana ilmasto-ohjelman päivitystä käydään keskustelua myös kaupungin omistamista metsistä, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.
Osana ohjelmatyötä kartoitetaan niin kaupungin omistamien metsien käyttöä kuin linjataan metsänhoidon tavoitteet kaupungin omistamalla maalla. Ohjelmassa päätetään tavoitteet eri metsäalueiden hoidon ja käytön suunnittelulle.
– Ohjelmassa linjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan yksityiskohtaisempi metsäsuunnitelma, jossa esitetään hakkuut ja hoitotoimet kuvioittain. Metsäsuunnitelmaa ei kuitenkaan ole mielekästä laatia ennen yhteisten tavoitteiden määrittelyä, kertoo kaupungin metsätalousinsinööri Tommi Laakkonen.


Työ jatkuu asukkaiden ja luottamushenkilöiden osallistamisella

Ilmasto- ja ympäristöohjelman valmistelu jatkuu sidosryhmätilaisuuden jälkeen asukkaille suunnatulla kyselyllä, jonka tuloksia hyödynnetään ohjelman jatkovalmistelussa. Sekä asukkaille että kaupungin luottamushenkilöille järjestetään kevään aikana myös mahdollisuus osallistua ohjelman valmisteluun työpajatyöskentelyn muodossa.