Hoppa till innehåll

Staden inbjuder till intressentgruppsmöte som en del av beredningen av stadens klimat- och miljöprogram

Borgå stad ordnar ett intressentgruppsmöte vars tema är användning och vård av stadens skogar. Mötet hålls i fullmäktigesalen i stadshuset (Stadshusgatan 9, andra våningen) torsdagen den 16 februari med början klockan 17.

Ihminen metsässä.

Representanter för föreningar och organisationer som hör till intressentgrupper önskas anmäla sig till mötet på förhand via länken nedan. Anmälningar tas emot fram till onsdagen den 8 februari klockan 15.
Det finns platser för högst 70 personer och platserna fylls i den ordning som anmälningarna kommer in. Vid mötet ordnas kaffeservering.


Intressentgruppsmötets program:
17:00 Dörrarna öppnas
17:30 Uppdatering av klimat- och miljöprogrammet, Sanna Päivärinta, sakkunnig inom hållbar utveckling
17:40 Generalplanens verkningar, Maija-Riitta Kontio, generalplanechef
17:50 Naturvårdssituationen i Borgå, Arto Lankinen, miljövårdsinspektör
18:00 Skogsplaneringens möjligheter och verkningsfullhet, Tommi Laakkonen, skogsbruksingenjör
18:45 Slutdiskussion och sammanfattning
19:00 Mötet avslutas


Stadsstrategin styr användningen och vården av stadens skogar

I sin stadsstrategi har Borgå stad ställt ambitiösa mål för klimat och miljö. Staden siktar på att vara kolneutral före år 2030. Vi skyddar vattendrag, myrområden och skogar samt den biologiska mångfalden och naturen nära oss. Som en del av klimat- och miljöarbetet vill staden också uppmuntra regionens företag och invånare samt olika intressentgrupper att vara klimatsmarta i vardagen.
– Borgå stads klimatprogram uppdateras under år 2023. Samtidigt uppdateras också stadens miljöprogram och de två programmen sammanställs till en helhet. Som en del av uppdateringen av klimatprogrammet förs även diskussion om skogar som staden äger, berättar Sanna Päivärinta, sakkunnig inom hållbar utveckling vid Borgå stad.
Som en del av skogsprogrammet utreder man förutom användningen av skogarna som staden äger, beslutar man målsättningens riktning för skogsvården på den mark som staden äger. Programmet utgör en dokumentation av de mål som fastställs för vård och användning av olika skogsområden.
– För genomförandet av programmets mål kommer en detaljerad skogsplan att utarbetas med uppgifter om avverkningar och vårdåtgärder beståndsvis. Det är emellertid inte meningsfullt att utarbeta en skogsplan förrän de gemensamma målen har fastställts, konstaterar Tommi Laakkonen, skogsbruksingenjör vid Borgå stad.


Arbetet fortsätter nu med att invånarna och de förtroendevalda involveras

Efter intressentgruppsmötet fortsätter beredningen av programmet med en enkät som riktas till invånarna. Resultaten av enkäten utnyttjas vid den fortsatta beredningen av programmet. Både invånarna. Resultaten av enkäten utnyttjas vid den fortsatta beredningen av programmet. Både invånarna och stadens förtroendevalda ges under våren också möjlighet att delta i beredningen av skogsprogrammet i form av workshoparbete.