Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 1.11.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Hamarin venesataman talvisäilytysalue poistuu talvikaudesta 2023–2024 lähtien

Kuluvan vuoden maaliskuun 26. päivä kuntatekniikkapäällikkö teki viranhaltijapäätöksen Hamarin pienvenesataman talvisäilytysalueen poistamisesta. Tästä päätöksestä tehtiin kuitenkin neljä oikaisuvaatimusta, jotka hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa menettelytapavirheen vuoksi 16.8.2022.


Virhe johtui siitä, että asianosaisille ei ollut varattu mahdollisuutta lausua mielipidettään asiasta. Uusi kuuleminen tuottikin tuloksia ja kaupungille saapui vastine kuudelta venepaikan haltijalta. Kuulemisen jälkeen 6.9.2022 kaupunkikehityslautakunta käsitteli kokouksessaan asiasta tehtyä uutta viranhaltijapäätöstä ja päätti käyttää otto-oikeuttaan.


Tämän kokouksen jälkeen talvisäilytysalueen rajanaapureille annettiin mahdollisuus lausua mielipiteensä ja kuulemiskirje lähetettiin kiinteistönomistajille 27.9.2022.


Syyskuun 6. päivän kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti lautakunta päätti marraskuun 1. päivän kokouksessaan, että ranta-alueen aurattua osuutta pitää laajentaa ja etsiä vaihtoehtoja autojen pysäköintipaikkojen lisäämiseksi. Talvisäilytyspaikat poistetaan käytöstä aiemmissa päätösesityksissä esitettyjen kriteerien perusteella talvikaudesta 2023–2024 lähtien.

Itärannan Empirekaupungin jokirannan kahvila-ravintoloiden maanvuokrahinnat muuttuvat markkinaperusteisiksi

Kaupunkikehityslautakunta päätti muuttaa itärannan Empirekaupungin jokiranta -asemakaava-alueen kahvila-ravintoloiden maanvuokran markkinavuokratason perusteella määräytyväksi.


Kilpailutuksen jälkeen vuokrattujen tarjoilualueiden vuokrahinta määräytyy lautakunnan hyväksymän terassialueiden hintatason mukaisesti, joka tällä hetkellä on 13,5 €/m2/a.


Kari Pauloaho ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun, mutta ehdotus ei saanut kannatusta. Pauloaho jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Porvoo vaalii kaupungin biodiversiteettiä monin tavoin

Mika Varpio esitti valtuustoaloitteessaan 17.8.2022, että luonnonmonimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja vaalimiseksi on laadittava konkreettinen toimintasuunnitelma.


Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kokouksessaan 1. marraskuuta kaupunginhallitukselle, että aloitteeseen vastataan nostamalla esiin muun muassa seuraavia seikkoja: Porvoon uuden kaupunkistrategian yksi kärkiteema on ilmastotekojen kaupunki, jossa muun muassa luonnon monimuotoisuus ja metsät nostettiin aiempaan verrattuna hieman eri tavalla esiin. Lisäksi kaupunki on päivittämässä vuoden 2023 aikana ilmasto-ohjelmaansa. Ohjelman päivittämisen yhteydessä painotetaan erityisesti sellaisia konkreettisia toimenpiteitä, jotka edistävät strategian toteutumista. Tämä tarkoittaa muun muassa toimenpiteitä, joilla ylläpidetään ja vaalitaan luonnon monimuotoisuutta. Edellä mainitun lisäksi kaupunki jatkaa luonnon ja sen monimuotoisuuden huomioimista jokapäiväisessä työssään.


Lisäksi apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz nimesi syyskuussa kaupunginhallituksen 15.8.2022 tekemän päätöksen mukaisesti työryhmän ohjaamaan kaupungin metsäohjelmatyötä sekä metsäsuunnittelua. Työryhmä aloittaa työnsä syksyn 2022 aikana ja sen päätavoitteena on laatia kaupungilla oma metsäsuunnitelma kevään 2023 aikana.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.