Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 1.3.2022

Tuulikummun asemakaava asetetaan nähtäville

Kaupunkikehityslautakunta päätti, että kaupunkisuunnittelu asettaa nähtäville ehdotuksen asemakaavan muutokseksi pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Asemakaava-alue sijaitsee Helsingintien varressa Porvoon keskustasta 3 km länteen. Noin 12 hehtaarin suuruisen alueen itäpuolella on Edupoli.

Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset viihtyisän, puutarhamaisen, vähäpäästöinen, energia- ja ekotehokkaan pientaloalueen rakentumiselle ja vanhusten palvelutalon sijoittamiselle lähelle Eestinmäkeä.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2022 – 2026 hyväksyttiin

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi maankäytön toteuttamissuunnitelman 2022 – 2026

Viranhaltijapäätökset

Jarmo Grönman esitti Mika Laurilan kannattamana otto-oikeuden käyttämistä kuntatekniikkapäällikön päätökseen § 9 jäätelökioskin kilpailutuksesta 2022 – 2024. Riitta Ahola, Kristel Pynnönen, Emilia Mattsson, Ilkka Luusua ja Pehr Sveholm kannatti esittelijän ehdotusta, siis otto-oikeutta ei käytetä ja Jarmo Grönman, Mika Varpio, Mika Laurila, Seppo Ijäs, Silja Metsola ja Sofia Antman kannattivat Grönmanin ehdotusta otto-oikeuden käyttämisestä, joten lautakunta päätti äänin 5 – 6 käyttää otto-oikeutta.

Ilkka Luusua esitti otto-oikeuden käyttämistä kuntatekniikkapäällikön päätökseen § 17, Rajakallionrinne pysäköintikieltoalueesta. Luusuan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Muut asiat

Vuoden 2021 toimintakertomus ja poikkeamispäätös Fagerstassa poistettiin listalta. Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.