Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 1.3.2022

Detaljplanen Vindkulla läggs fram

Stadsutvecklingsnämnden beslutade att stadsplaneringen lägger fram förslaget till detaljplaneändring och begär nödvändiga utlåtanden om planen.

Detaljplanerådet ligger vid Helsingforsvägen cirka 3 km väster om Borgå centrum. Österom det cirka 12 hektar stora området ligger Edupoli.

Målet för planen är att skapa förutsättningar för byggandet av ett trivsamt, trädgårdslikande samt energi- och ekoeffektivt småhusområde med låga utsläpp samt för placeringen av ett servicehus för äldre nära Estbacka.

Planen för genomförande av markanvändning 2022 – 2026 godkändes

Stadsutvecklingsnämnden godkände planen för genomförande av markanvändning 2022–2026.

Tjänstemannabesluten

Jarmo Grönman, med understöd av Mika Laurila, föreslog att upptagning används i kommunteknikchefens beslut § 9 gällande anbudsförfarandet av glasskiosker 2022 – 2024. Riitta Ahola, Kristel Pynnönen, Emilia Mattsson, Ilkka Luusua och Pehr Sveholm understödde föredragandens förslag att upptagning inte används och Jarmo Grönman, Mika Varpio, Mika Laurila, Seppo Ijäs, Silja Metsola och Sofia Antman understödde Grönmans förslag om att använda upptagning, varvid nämndens beslut med rösterna 5 mot 6 var att nämnden använder upptagning.

Ilkka Luusua föreslog att upptagning används i kommunteknikchefens beslut § 17, Råbergsbrinkens parkeringsförbud. Luusuas motförslag fick inget understöd varvid det förföll.

Övriga ärenden

Verksamhetsberättelsen för år 2021 och undantagsbeslutet i Fagersta avlägsnades från listan. De övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.