Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 11.2.2020

Maankäytön toteuttamissuunnitelma

Lautakunta hyväksyi maankäytön toteuttamissuunnitelman vuosille 2020 – 2024 ja lähetti sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Keskusta-alueiden kehittäminen, täydennysrakentaminen ja kerrostalorakentamisen suosio näkyy toteuttamissuunnitelman painotuksissa.

Porvoon Energian asemakaavan muutos

Kaupunkikehityslautakunta päätti äänin kahdeksan (Riitta Ahola, Christer Andersson, Laura Karén, Patrik Björkman, Jarmo Grönman, Tom Ingelin, Sara Tallsten, Mikko Valtonen) kolmea vastaan (Camilla Antas, Petter Punnonen, Mika Varpio) esittelijän ehdotuksen mukaisesti jatkaa kaavan valmistelua asettamalla asemakaavaehdotuksen nähtäville. Äänestyksessä hävisi Mika Varpion ehdotus palauttaa kaava valmisteluun.

Suunnitteluvaraus, Lundinkadun entinen terveysasema

Lautakunta päätti yksimielisesti myöntää lisäaikaa suunnitteluvaraukselle Kuusikkoaho Oy:lle 1.9.2020 asti edellyttäen, että pyydetyt selvitykset on tehty 30.4.2020 mennessä.

Muut asiat

Kaikki muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaiset.