Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 11.2.2020

Planen för genomförande av markanvändning

Nämnden godkände planen för genomförande av markanvändning 2020 – 2024 och sände den vidare till stadsstyrelsen för kännedom. Utvecklande av centrumområden, kompletterande bebyggelse och populariteten av att bygga våningshus syns i planens betoningar.

Ändring av detaljplanen Borgå Energi

Nämnden beslutade med åtta röster (Riitta Ahola, Christer Andersson, Laura Karén, Patrik Björkman, Jarmo Grönman, Tom Ingelin, Sara Tallsten, Mikko Valtonen) mot tre (Camilla Antas, Petter Punnonen, Mika Varpio) fortsätta beredningen av planen med att lägga fram förslaget till detaljplan i enlighet med föredragandens förslag. I omröstningen förlorade Mika Varpios förslag om att remittera planen till ny beredning.

Planeringsreservering, Lundagatans tidigare hälsostation 

Nämnden beslutade enhälligt bevilja tilläggstid till Kuusikkoaho Oy 1.9.2020 under förutsättning att begärda utredningar har gjorts senast 30.4.2020. 

Övriga ärenden 

De övriga besluten överensstämde med beredningen.