Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 12.10.2021

Lautakunta hyväksyi sopimuksen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä Teboilin kanssa

Maanomistajan tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitus asumispainotteiseksi, jossa liikerakennusmahdollisuutta. Tontin kaavoitushanke käsittää myös pohjoispuolisen tontin, oheisen yleissuunnitelman mukaisesti. Yleissuunnitelmassa tontille on luonnosteltu 5 – 6 kerroksinen asuinkerrostalo, jossa kivijalassa liikehuoneisto. Tontilla oleva vanha huoltamorakennus on osoitettu pysäköinti ja varastointikäyttöön. Uudisrakentaminen sijoittuu Mannerheimin ja Kaivokadun varteen ja muodostaa yhtenäisen kulma korttelin.

Seppo Ijäs, Silja Metsola ja Jarmo Grönman jättivät pöytäkirjamerkinnän, että nähtäville ja päätöksentekoon tulisi kaksi eri luonnosta Teboilin rakennuksesta. Vaihtoehto, jossa Teboilin rakennus jää kokonaan näkyviin Mannerheiminkadulle sekä vaihtoehto, ettei rakennus jää näkyviin.

Mika Varpion jätti pöytäkirjamerkinnän Teboilin funkkisrakennuksen huomioimisesta sekä rakennusten kerroskorkeuden suhteuttamisesta ympäröiviin rakennuksiin laadittavassa asemakaavassa.

Lautakunta päätti Tarmolan terminaalin asemakaavan vireilletulosta

Joukkoliikenteen kehitysselvityksessä ja torin asemakaavatyössä on tunnistettu tarve varikkotyyppisen terminaalin sijoittamiselle kaupunkiin linja-autoliikenteen kasvun ja sähköistymisen tukemiseksi.

Lautakunta päätti, että kaupunkisuunnittelu voi jatkaa asemakaavamuutoksen valmistelua.

Silja Metsola jätti pöytäkirjamerkinnän, joka koski mahdollisuutta tutkia terminaalin sijoittumista Kuninkaanporttiin, johon yhtyi Jarmo Grönman, Seppo Ijäs ja Ilkka Luusua.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.